KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

2012-es tevékenységek összefoglalása

2015. szeptember 17.

Beszámoló a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének 2012-es tevékenységéről

A szakmai feladatok szem előtt tartásával, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, a már január óta folyó előmunkálatokat követően látott neki a feladatok elvégzéséhez. Tevékenységünk első lépései között a honlapot (www.kcssz.hu) készítettük el. Ez átfogó képet ad magáról a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségéről, valamint a Családlánc mozgalomról és a 2012-es év eseményeiről. Tájékoztatást ad az írott és elektronikus sajtóban megjelent cikkekből, beszámolókból.  A szakmai feladatokat 3 részre bontva ismertetjük.

a.)    – szervezetek felkutatása

b.)    – programok ismertetése

c.)    – képzések ismertetés

a.)    Szervezetek felkutatása:

A munkának az alábbi szempontok alapján kezdtünk neki. Célunk volt, megszólítani azokat a

 – családdal, ifjúsággal foglalkozó civil és egyházi szervezeteket, melyek a családi életre, házasságra történő neveléssel, árva gyermekek családba történő integrálásával foglalkoznak

– családokat összehozó hagyományőrző csoportokat

– családdal foglalkozó segélyszolgálatokat. (A Családlánc legnagyobb hibája jelenleg, hogy szociális segítséget nem tud felvállalni, bármekkora szükség lenne rá).

A 2012-es esztendőben nagyrészt sikerült az erdélyi, vajdasági, felvidéki és kárpátaljai régiókat feltérképezni. Ebben a munkában segítséget nyújtottak a helyi önkormányzatok, megyei tanácsok, egyházi szervezetek. Megkerestünk helyi lapokat, adatbázissal rendelkező internetes portálokat. Megszólítottunk egyes helyi magyar politikai erőket, akiknek hivatalból is van civil szervezetekkel foglalkozó apparátusa. Mindezen túl, próbálkozásaink voltak a Kárpát-medence többi régiói felé, úgy mint Szlavónia, Muravidék és Őrvidék. Ezekben a régiókban nem sikerült olyan szervezeteket megszólítani, melyekkel kapcsolatot is ki tudtunk volna építeni. A 2013-as esztendő tervei között ezt a munkát is folytatjuk, hisszük, hogy ezen régiókban élő magyar családoknak is van érdekvédelme, valamint a közösség építő civil szervezeteik, akikhez lehet, hogy nehezebb eljutni, de eredményt hozhatnak.

Ezen, egészében még fel nem térképezett régiók mellett, idei évben célunk a nyugati magyarság felé való nyitás is. Erre a 2012-es esztendőben egy e-mail-es megkeresés erejéig, már tettünk kísérletet.

Az elvégzett feladatnak megfelelően megszólítottunk 136 civil szervezetet, az alábbi régiós megoszlásban:

Erdély:            61 szervezet

Felvidék:         13 szervezet

Kárpátalja:       23 szervezet

Vajdaság:        27 szervezet

Magyarország: 12 szervezet

Mellékletek: 1.sz szervezetek névsora

 

b.)    Szakmai programok kronológiai sorrendben:

A különböző helyszíneken szervezett programok, az ott működő, helyi szervezetek ismereteire alapozva, közösen kerültek megrendezésre. A házigazdai szerepet átengedtük az adott szervezetnek, akik mint társszervezők vettek részt a programok lebonyolításában. A mellékletekként csatolt beszámolókat is ők állították össze.
 

2012.04.19–21 – KCSSZ tagszervezetek konferenciája, Orosháza (Társszervező az orosházi Nagycsaládosok Egyesülete) - Célja, a Kárpát-medencében létrehozandó családszervezeti háló kiépítése, valamint a KCSSZ által május 11-re, a Parlamentbe tartandó Családlánc alakuló kongresszusának előkészítése, az alakuló nyilatkozat szövegezése és elfogadása. A konferencián a KCSSZ tagszervezetek képviselői mellett kárpátaljai és vajdasági szervezetek is részt vettek. A 31 résztvevő közösen dolgozta ki a májusi Családlánc alakuló kongresszus nyilatkozatát, valamint fogadta el a 2012. évi terveket. A rendezvényről pár mondta erejéig az MTI valamint a Békés megyei Hírlap tudósított. A konferencián a Minisztérium képviseletében meghívott vendégként Kormosné Debreczeni Zsuzsa és Kecskés László vett részt. Orosháza után egy helyi busz elment Pozsonyba a szent-György napi ünnepségekre a Fecske meghívására.

Mellékletek: 2 sz. orosházi meghívó és program

3 sz. orosházi konferencia előkészítő anyaga

4 sz. jegyzőkönyv

5 sz. jelenléti ív

 

2012.04.22–05.09 – Az orosházi konferenciát követően, az ott elfogadottak értelmében megkezdtük a Családlánc alakuló kongresszusának előkészületeit. Figyelembe véve azt a tényt, hogy korlátlanul nem tudunk minden szervezetet meghívni, végül is a meghívottak létszámát 50 főbe határoztuk meg. Igyekeztünk elsősorban azokat a szervezeteket meghívni, akikkel már munkakapcsolatban álltunk, illetve aktivitásukkal, ténykedésükkel intenzíven jelen vannak az ott élő magyar közösség életében. A kiküldött meghívókra végül is 34 szervezet jelezte vissza részvételi szándékát. Szállás, és a helyszínek lefoglalásával kapcsolatos egyeztetések, a visszajelzések alapján az érkezők névsorának összeállítása, előadók, prominens vendégek meghívása, stb. A meghívottaknak kiküldésre kerültek a meghívók az összeállított programtervezettel, valamint az alakulást rögzítendő nyilatkozat, melynek aláírására a parlamentben kerül sor május 11-én. Az ünnepi eseményen való részvételre a több közéleti személynek is küldtünk meghívót, felkérve őket, hogy hozzászólásukkal, köszöntőjükkel emeljék az esemény színvonalát. Böjte Csaba és Bíró László püspök elfoglaltságára hivatkozva kimentette magát, de a többi meghívott elfogadta a meghívást.

Melléklet: 6 sz. Kongresszus előkészítés forgatókönyve. 

 

2012.05.10 –11. – Családlánc alakuló Kongresszus, Parlament: - A meghívottak május 10-én érkeztek a délutáni órákban. Este egy közös munkavacsora keretében a bemutatkozást követően Szabó Endre tájékoztatást adott a parlamenti kongresszusról, a Családlánc fontosságáról, illetve a 12-i Orczy kertben tartandó NOE országos nagycsaládos napjáról, amire közösen kilátogattak a meghívottak. 

Május 11-én került sor a KCSSZ által létrehozni kívánt (a Kárpát-medencei civil szervezetek közösségét, mely faji-, vallási-, világnézeti különbségtétel nélkül, a magyar identitást magukénak vallják) Családlánc ünnepi alakuló kongresszusára. A kongresszus moderátora és levezető elnöke Márki László a NOE korábbi elnöke volt. A kongresszuson a 34 szervezet 49 képviselője vett részt. A Minisztérium négy fővel képviseltette magát. A kongresszuson részt vett közéleti személyiségek (az első négy beszédet is mondott):

– Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke,

– Répás Zsuzsa, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

– Asztalosné Zupcsán Erika, szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár,

– Dr. Latorcai Csaba, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,

– Rónaszékiné Keresztes Mónika, az Országgyűlés Népesedéspolitikai Albizottságának elnöke.

A kongresszus eredményes volt, elérte célját, megalakult a Családlánc. Az eseményről, a médiának köszönhetően, több országos napilap és tévé csatorna, illetve határon túli régiók írott és elektronikus sajtói beszámoltak, tudósításokat közöltek. Ez a sajtómegjelenés is nagyban hozzájárult, hogy a köztudatba máris megjelenjen és tudatosodjon a Családlánc léte, szerepe és ideológiája.

Mellékletek: 7 sz. meghívó

8 sz. meghívott szervezetek névsora

9 sz. nyilatkozat szövege

10 sz. nyilatkozat melléklete

11 sz. jegyzőkönyv

12 sz. jelenléti ív

 

2012.06.03 – Családi vasárnap Komáromban (Társszervező a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete Peredről) - A MÁNCSE mint házigazda idén Komáromba rendezte meg az immár hagyományos Családi vasárnapját. A rendezvényre a komáromi Katolikus Plébánián került sor. A vendégek egy közös szentmise után a budapesti Kodály Zoltán Kórusiskola hangversenyében gyönyörködhettek, majd az ebédet követően kerekasztal beszélgetésben ismerték meg a vajdasági, majd mutatták be a felvidéki magyar családok helyzetét és lehetőségeit. Vajdaságból a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének és tagszervezeteinek vezetői vettek részt. Magyarországról a győri Nagycsaládosok Egyesülete képviseltette magát. A kölcsönös bemutatkozáson túl, megállapodtak a jövőbeni közös programokról valamint a szorosabbra fűződő kapcsolattartásról, tapasztalat cseréről. A rendezvényen, a felvidéki magyar sajtó beharangozásának köszönhetően nagyon sok család vett részt, gyermekeiket is magukkal hozva. A rendezvény volt az első a Családlánc-mozgalom létrejöttét követően, ahol a felvidéki magyar családok mellett magyarországi és vajdasági szervezetek és családok képviseletében több mint 100 ember vett részt.

Mellékletek: 13 sz. meghívó

14 sz. beszámoló

 

2012.06.30 – 07.04 – XVI. Ifjúsági Magyarság tábor és mesemondók találkozója, Orosháza

(Társszervező az orosházi Nagycsaládosok Egyesülete) - Az Orosháza-Gellértegyházán megrendezésre kerülő Magyarságtáborhoz kapcsolódva idén is megrendezésre került a VII. Gyopárka Tündér Mesemondó Találkozó, valamint a tábor nyitónapjához kapcsolódva immár tizenhat éve megrendezésre kerülő Magyarságtáborhoz kapcsolódva került megrendezésre a Hagyományőrző Családi Nap. Mivel a három rendezvény egymáshoz kapcsolódva került megrendezésre, így az érdeklődés minden eddigit felülmúlt. Köszönhető volt ez a helyi és regionális sajtónak, illetve a szervezők munkájának. A rendezvényen részt vettek magyarországi fiatalok és családok mellett vajdasági, erdélyi és felvidéki magyar fiatalok és családok.

A programokon a jelenléti ív alapján százharmincan vettek részt, de a helyi, naponkénti kilátogatókkal együtt az érdeklődődők száma meghaladta az ezret.

Mellékletek: 15 sz. meghívó

16 sz. programtervezet

17 sz. beszámoló

 

2012.07.01 – Családi nap Vajdaságban, Zenta (Társzervező a Tisza-menti Nagycsaládosok Egyesülete)

- A családi nap rendezvény célja inkább a helyi magyarság körében a család és a családlánc fontosságának hangsúlyozása, a nemzeti öntudat megerősítése. A programok egy kötetlen kikapcsolódást nyújtottak a családoknak. A beszélgetések során pedig megismerhették a Családlánc-mozgalom lényegét, szerepét.

Mellékletek: 18 sz. beszámoló

 

2012.07.14 – Kopjafa állítás Szendi Horváth Edit emlékére, Csongrád (Társszervező a csongrádi Bölcső Nagycsaládosok Egyesülete) - A Családlánc egyik kiemelt rendezvénye volt. A KCSSZ egyik alapító tagja Szendi Horváth Edit emlékére állítottunk kopjafát a csongrádi Bölcső Nagycsaládos Egyesület tulajdonában levő Edit ház udvarán. A kopjafát Boldizsár Béla a háromszéki Caritas Humanitárius Megsegítő Alapítvány elnöke készítette, ő több háromszéki nagycsaládossal érkezett. A családokkal részt vett a NOE Lakitelken megtartott családkongresszusán. Innen jöttek át a csongrádi kopjafaavató ünnepségre. Boldizsár Bélával érkeztek fiatal néptáncosok, népdalénekesek és népzenészek, akik műsorukkal emelték az emlékünnepség színvonalát. A rendezvényre számos vendég érkezett, az épp abban az időben Lakitelken tartott NOE táborból. A vendégek között ott voltak a vajdasági, felvidéki, erdélyi és magyarországi nagycsaládos egyesületek képviselői és családjaik. A rendezvényen majd 500 vendég jelent meg. Az eseményről beszámoltak az országos írott és elektronikus média, tudósítások voltak a Duna Tv-ben és az MTV-reggeli Híradójában, valamint a városi televízióban is.

A 2012.07.14-i csongrádi Kopjafaavató ünnepségről a Youtube-on

http://www.youtube.com/watch?v=LWoxbVpEH-8&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=E8Qm_bPB5oM&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=gXkaSkRWmjM&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=woanJtIDWq0&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=aykjTQE6NGI&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=tiEYvsG23Lg&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=p4mre7V7g2g

http://www.youtube.com/watch?v=Wm0FTSPzeR8

http://www.youtube.com/watch?v=gahKuod_k1k

http://www.youtube.com/watch?v=GdzIMU4aFAA&feature=related

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/07/15/12/Duna_TV_Hirado_2012_julius_15_12_00.aspx  DUNA TV 3,2 percnél. 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/07/15/11/MTV_Hirado_2012_julius_15_8_00.aspx MTV-Híradó 1,03 percnél.

Mellékletek: 19 sz. meghívó

20 sz. beszámoló

 

2012.07.23 – 29 – Erdélyi Nagycsaládosok Tábora, Lókod (Társzervező a Csíkszeredai Nagycsaládosok Egyesülete) - Régiós nagycsaládos nyelvápoló, hagyományőrző és sport táborát, már évek óta szervezi a csíkszeredai Nagycsaládosok Egyesülete. A táborba erdélyi nagycsaládosok vettek részt Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Csíkszeredából és több Hargita megyei településről. A programban helyet kaptak a magyar nyelv, hagyományok és a népi kultúrák ápolása mellett a kézműves foglalkozások, népi mesterségek elsajátításának lehetősége. A műhelymunkák keretében népdal tanítás folyt, volt népdal vetélkedő, lovagolás és különböző sport rendezvények szerepeltek a programban (foci, kosár stb.). A táborban 110 fő vett részt. Az eseménynek az erdélyi sajtó is jelentős figyelmet szentelt.

Mellékletek: 21 sz. egy család beszámolója

 

2012.07.29 – XI. Családi Vasárnap Adán. (Társszervező a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége) - A rendezvényre az adai üdülőközpontban került sor. Több mint 400 fő vett részt az ünnepségen. A program elég változatos volt: megnyitó ünnepség, sajtótájékoztató, családi staféta, ebéd, a résztvevő szervezetek vezetőinek megbeszélése a Kárpát-medencei Családlánc működéséről és az együttműködési programokról, röplabda, kézműves foglalkozás és játékok gyermekeknek, tombola és fürdés a medencékben.

A vendégek között ott voltak Pécs, Csongrád és Orosháza nagycsaládosai, a vajdasági nagycsaládos egyesületek tagjai, a Házas hétvége mozgalom és a Poverelló Ferences KA képviselői, a felvidéki Máncse (Pered), valamint az adai és környékbeli nagycsaládosok és partner szervezetek tagjai. Az eseményről a helyi sajtó és az internetes média, különböző terjedelmekben tudósított.

Mellékletek: 22 sz. meghívó

23 sz. beszámoló

24 sz. résztvevők település szerint

 

2012.08.03 – 08.05 - Csaba királyfi nagycsaládos sportnap Nyárádszeredán (Társszervező az Erdélyi Családszervezetek Szövetsége) - A sporteseményen több mint 100 ember vett részt. Fiatalok, idősebbek, családok gyerekestül, Erdélyből és Magyarországról és Felvidékről.

Mellékletek: 25 sz. meghívó

26 sz. program ismertető

27 sz. beszámoló

 

2012.08.04 – 08.05 – Családi nap Szabadkán (Társszervező a „Smile“ Nagycsaládosok Egyesülete) - Ez a több éve létező, de idén újjáéledő Nagycsaládos Egyesület első komoly rendezvénye volt. A programban részt vettek Magyarország, Erdély, Kárpátalja és Vajdaság, különböző civil szervezetei. A kétnapos rendezvényen több százan vettek részt. A helyi sajtó részletesen tudósított az eseményről.  

Mellékletek: 28 sz. meghívó

29 sz. program

30 sz. beszámoló

 

2012.08.05 – 08.11 – „Családban és közösségben élni” ifjúsági tábor Adán (Társszervező a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége) - A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége idén V. alkalommal rendezte meg „Családban és közösségben élni” kárpát-medencei ifjúsági táborát, a Kishegyes melletti Kátai tanyán. A táborba a vajdaságiak mellett magyarországi és más Kárpát-medencei régiókból is érkeztek kísérőikkel 13-17 év közötti gyermekek. A határon túli magyar fiatalok közös táborozása egymás megismerésén túl, lehetőség nyílt arra is, hogy az ideérkező fiatalok megismerkedhessenek a délvidéki magyarság életével, a környék nevezetességeivel és bepillantást kapjanak az itt élő bosnyákok és horvátok kultúrájába is.

A résztvevők előadásokat hallgathattak meg és beszélgethettek a barátságról, együttműködésről, önkéntességről, valamint a családról és a közösségről. De szó volt a párválasztásról, a párkapcsolatról, a szenvedélybetegségekről és a függőségek kialakulásáról, nem volt tabu a korai szexualitás sem. A komoly témákat kirándulások, a falumúzeum megtekintése, a résztvevők bemutatkozása, divatbemutató, Expecto interaktív drogprevenciós kiállítás megtekintése, valamint műhelymunka, strandolás és „játék határok nélkül” színesítették.

Mellékletek: 31 sz. beszámoló

 

2012.09.06 – 09.09 – Családi napok Kistárkányban. (Társszervező a Kistárkányi Nagycsaládosok Egyesülete, Szlovákia) - A rendezvény célja volt, a meghívott nagycsaládos résztvevők, valamint az önkormányzati hivatalos és egyházi személyek részére jól áttekinthető ismertetést adni a Családlánc létrehozásának indokairól, majd a kongresszuson elfogadott célkitűzésekről. Világossá tenni és elfogadtatni a résztvevőkkel, hogy az eddig nagyrészt lokálisan tevékenykedő magyar családszervetek részére a Családlánc, egy szervezettebb, összehangoltabb együttműködést kíván a jövőben szolgálni. Ennek adott keretet a rendezvény a maga eszközeivel, gyermekek és felnőttek számára egyaránt, vidám és szórakoztató együttlétet biztosítva. Eredményként - a visszajelzésekből következtetve - erősödik a magyar nemzettudat a megjelentekben és ennek kisugárzása van és lesz a tágabb környezetükre is. A Családlánc fontosságának tudatosítása, az érdeklődő szervezetek csatlakozásában való segítségnyújtás. A Magyar állampolgárság felvétele kapcsán megfogalmazódó gondokra, aggodalmakra próbáltak a résztvevők közösen válaszokat megfogalmazni és egy mindenki számára elfogadható állásfoglalást kialakítani, továbbgondolni.

A több napos rendezvényen a magyarországi családszervezetek mellett részt vettek a szabadkai nagycsaládosok, a csíkszeredai nagycsaládosok, illetve a környező települések magyar nemzetiségű családjai. A regisztrált látogatók száma meghaladta a százhúsz főt, az odalátogatókkal együtt a rendezvény teljes látogatottsága ötszáz főre becsülhető.

A sajtó is nagy érdeklődést tanúsított. Jelen volt a Duna Tv és a szlovákiai magyar tv stábja tudósításon túl interjúkat is készítettek. Ott volt a szlovákiai magyar nyelvű rádió tudósítója, szintén több meghívottal készített interjút. Több magyarországi és felvidéki írott és internetes újság közölt az eseményről tudósításokat.

Mellékletek: 32 sz. meghívó

33 sz. program

 

2012.09.09 – Családi nap Gímesben (Társszervező a Fecske-Nagycsaládosok Társulása) - A rendezvény mottója: „A család szerepe értékeink megőrzésében.“ A Fecske, a szórványban élő Nyitra vidéki és Pozsony környéki nagycsaládosokat tömörítő egyesület tizenegy éve alakult. Évente megszervezi a nyári szünidő végi családnapját, melyen az idén vendégül látta a mosonmagyaróvári Életfa NE tagjait, a győri Família NE valamint a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége tagszervezeteinek képviselőit. Bemutatták Zoboralja hagyományait, kultúráját. Céljuk volt megerősíteni a családok értékét, a nyelv, a hagyományok megőrzésének fontosságát. Fontos volt számukra - ez a rendezvényen is látszott - hogy a családok együtt vegyenek részt a programokon, hogy a közös élmények is erősítsék a családokban az összetartozást. Résztvevők voltak családok Zoboraljáról, Pozsony környékéről, Mosonmagyaróvárról, Győrből és a többi határon túli régióból. A regisztrált vendégek száma száznegyvenkét fő.

Idézet a programból: „Rendezvényünkön szeretnénk biztosítani a lehetőséget azon hátrányos helyzetben élő nagycsaládoknak is, akik egyébként nem tehetik meg, hogy értékes szép programon vehessenek részt közösen. Megerősíteni a szórványban élő magyar családokat, hogy fontosak, és értékeik megőrzése a jövő számára is fontos. Határon túli barátainknak szeretnénk megmutatni a máig élő hagyományt, amelyet féltve őriznek még ezen a vidéken és értékes az egész nemzet számára.”

Mellékletek: 34 sz. meghívó és program

35 sz. beszámoló

 

2012.09.14 – 09.16 – A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület, alakuló rendezvénye (Társszervezők, a Kárpátaljai Cserkészszövetség, a Kezünkben a Jövő Alapítvány) - Hosszú évek várakozása után teljesült az igény, hogy megalakuljon a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. A Kezünkben a jövő Egyesület, a Kárpátaljai Cserkészszövetség, a Sámuel Alapítvány és több önkéntes nagycsaládos munkájának köszönhetően feltérképezték a teljes kárpátaljai területet s összeírták a nagycsaládokat. Kérdőívek kitöltésével, nagyfokú szervező munkával szeptemberre sikeresen megszervezték a KMNE alakuló ülését a Munkácstól nem messze fekvő Erdőpatakán (Liszárnya). A programon nagycsaládok tucatjai vettek részt gyermekeikkel együtt. Vendégként jelen volt Tóth István beregszászi konzul aki köszöntőjében méltatta ezt a nagyszerű kezdeményezést. A tagság megválasztotta az elnökséget is, mely 9 tagú lett.

Elnök: Török Dénes

Elnökségi tagok: Tegze Klára, Munkács családanya

Tarpai József, makkosjánosi vállalkozó

Marosi István, nagybégányi görög-katolikus. paróchus

Margitics Ildikó, nagyszőlősi, egy alapítvány vezetője

Kurmay Lívia, Beregszász,

Kampó Andrea, Nagydobrony,

Bárdos István, beregszászi fizika tanár és cserkészvezető

Popovics Pál, munkácsi számítástechnika tanár és cserkészvezető

A rendezvényről mind a magyarországi, mind a kárpátaljai újságok és elektronikus média részletesen, interjúkkal kiegészítve beszámolt. Jelen voltak vendégként: Szabó Endre – KCSSZ alelnök, Kormosné Debreczeni Zsuzsa és Pelyhe Anita (EMMI), Buzogány Katalin (Kistárkányi Nagycsaládosok Egyesülete elnöke, Szlovákia)

Mellékletek: 36 sz. meghívó és program

37 sz. beszámoló

 

2012.09.28 – Erkel: Hunyadi c. opera főpróba a határon túli családok számára, Operaház. – Ókovács Szilveszter még a májusi parlamenti kongresszuson felajánlást tett, miszerint Erkel-Hunyadi c opera főpróbáját felajánlja a határon túli magyarságnak ingyen. Az Operaház munkatársával közösen szerveztük a határon túli régiókban a jelentkezőket, utaztatásukat. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége vállalta, hogy a tagszervezeteik által szervezett utazás egy részének költségeit finanszírozza. Több százan érkeztek összességében. Az utazás külön buszokkal történt, csoportosan jöttek a családok a Felvidékről (Pozsony és Mátyusföld), valamint Kárpátaljáról. Erdélyből és Vajdaságból is érkeztek kisebb létszámmal családok.  

 

2012.09.28-29 – 10 éves a Vancsesz ünnepség és nemzetközi tanácskozás Adán. (Társszervező a házigazda VANCSESZ) – Fennállásának tízéves évfordulóját ünneplő Vancsesz az ünnepség keretében egy nemzetközi tanácskozást is szervezett. Az eredetileg szeptember 28-ra tervezett tanácskozást az operaházi esemény miatt átették 29-e szombatra. A „Családpolitika ma és holnap“ címmel, szervezett tanácskozáson a vajdasági civil szervezetek és minisztériumi munkatársakon túl jelen voltak magyarországi, felvidéki és erdélyi civil szervezetek képviselői, valamint érkeztek vendégek Boszniából és Horvátországból. Magyarországot a civil szervezetek vezetőin túl, Nagy Bercel, a KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság vezetője képviselte. A résztvevők ismertették az országaikban érvényben lévő, valamint tervezett, családokra, népesedésre, szociális helyzetre vonatkozó szabályozásokat. Megtörtént ezek összehasonlítása. A civil szektor képviselői közösen megfogalmazták javaslataikat, a gyermekek és a családok helyzetének javítására vonatkozóan. A tanácskozáson több mint 30 szakember és egyesületi vezető vett részt. A tanácskozást követően este egy kis ünnepséggel emlékeztek az elmúlt 10 évre. Az ünnepségre ellátogattak a Vancsesz régi tagjai és vezetői is. A tanácskozásról részletesen beszámolt mind a magyarországi, mind a helyi nyomtatott és elektronikus sajtó, tévé és rádió.

Mellékletek: 38 sz. meghívó

39 sz. program

 

2012.10.05 – 10.07 „Nyírségi ősz” régiós rendezvény, Tiszavasvári és Nyíregyháza (Társszervező a nyíregyházi Nagycsaládos Egyesület) – A két szervezet közös rendezvényének a „Nyírségi ősz” címet viselte, amely kárpátaljai, felvidéki és magyarországi nagycsaládos szervezetek kétnapos találkozója volt. A rendezvényre, a környező régiók civil családos szervezeteket meghívva, egymást megismerve egy a jövőben kivitelezhető közös stratégiát dolgoztak ki. Céljuk volt, hogy odafigyelve egymásra, segítsék a környezetükben élő családokat, s érdekeiket képviselve támogassák őket. Mindemellett hangsúlyt helyeztek a hagyományok ápolására, a nemzeti öntudat erősítésére. A beszélgetésekben központi helyet foglalt el a határon túliak anyaországhoz való kötődése és a magyar állampolgárság felvétele. Ezzel egyidejűleg bemutatták a lakhelyüket, a kelet-magyarországi régiót, ebben nagy segítségükre voltak Nyíregyháza, Tiszavasvári és Nagykálló vezetői. A programról új ismeretségekkel, kapcsolatokkal gazdagodva tértek haza a résztvevők. Regisztrált vendégek száma: ötvenöt fő.

Az eseményről a helyi újságok és televízió részletesen beszámolt, de az országos napilapok is közölték az eseményt.

Mellékletek: 40-41 sz. meghívó (tiszavasvári és nyíregyházi)

 

2012.11.09 – 11.11 – Vezető képzés és éves közgyűlés Budapesten. A programra meghívást kaptak a KCSSZ és Családlánc-mozgalom tagszervezetei. A képzésen és küldöttgyűlésen az előadókkal együtt összesen 63 fő vett részt. A résztvevők Magyarországról valamint Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és Vajdaságból érkeztek. A mellékelt részletes program, illetve a jegyzőkönyv átfogó képet ad az eseményről. A küldöttgyűlés ideje alatt, a Családlánc képviselői egy külön teremben mutatták be egymásnak szervezeteiket, beszélgettek a családláncról, jövőbeni feladatokról, majd közös programokat fogalmaztak meg.

Az érdeklődést emelte a küldöttgyűlést meglátogató Soltész Miklós államtitkár személye. Az eseményről a magyarországi újságokon, internetes portálokon és tévé rádió híradásokon túl, a határon túli sajtó is részletesen beszámolt.

Mellékletek: 42 sz. meghívó

43 sz. 11.05 képzési nap forgatókönyve

44 sz. 11.06 küldöttgyűlés forgatókönyve

45 sz. képzésen és küldöttgyűlésen résztvevők névsora

46 sz. emlékeztető, beszámoló

 

2012.11.14 – 11.18 - IV. Mézeskalácsosok találkozója, adventi előzetes Nagyváradon. (Társszervező a Pro Familiae Alapítvány) Valamint az Életvédelem c. füzet kiadása.  A IV. alkalommal megszervezett mézeskalácsosok találkozó résztvevői Nagykárolyból, Nagyváradról, Nagyszalontáról, Bonchidáról, Debrecenből, Kalocsáról és Békéscsabáról érkeztek. Ez az esemény egy interaktív rendezvény volt, ahol a mesterek négy napon keresztül megbeszélték az elmúlt időszak eseményeit, kiállították termékeiket és bemutatták a mézeskalács készítés fortélyait. A látogatók zömmel Bihar megyei családok voltak. A mesterek együtt gyúrták a résztvevőkkel az alapanyagot, amit kiszaggattak, megsütöttek és díszítettek hagyományos magyar motívumokkal. A legszebb darabokból kiállítás nyílt. A program keretében a meghívottak az élesdi Kajántó Mária Árvaháznak karácsonyi csomagokat készítettek. A rendezvényen a Minisztérium részéről Kormosné, Debreczeni Zsuzsa vett részt. A rendezvény programja:

November 14. du. – Mesterek érkezése, elszállásolása.

November 15.-17. – Mézeskalács készítésének bemutatása, kerekasztal megbeszélés, ahol előtérbe került a Családlánc mozgalom, a család szerepe és fontossága, mely a megmaradás záloga is lehet. A mesterek által beküldött receptekből egy ismertető anyag készült, amit az érdeklődők ajándékba megkaptak.

A rendezvény célja a hagyományos magyar ősrégi népi mesterség bemutatása, a családi együttlét örömének megélése, a családi szabadidő hasznos eltöltése, a magyar családok találkozása és a közelgő karácsonyi ünnepre hangolódás. A programban 6 népi mester tanít, 10 önkéntes segíti munkájukat. A vendégek között ott voltak az orosházi Nagycsaládos Egyesület képviselői, az élesdi Kajántó Mária Árvaház lakói és a nagyváradi valamint Bihar megyei családok gyermekeikkel és több tucat érdeklődő.

Az Életvédelem c. füzet kiadása is a Pro Familiae Alapítvány munkája. A füzet egy nyomtatott másolata a mellékletek között megtalálható.

Melléklet: 47 sz. Életvédelem füzet másolata. (Eredeti példány az elszámolásnál).

 

2012.12.06 – 12.08 – erdélyi régió családlánc szervezeteinek konferenciája. Intézetből kikerült fiatalokkal foglalkozó szervezetek találkozója, valamint adventi vásár Kolozsváron (Társszervező a kolozsvári Életfa Családsegítő Egyesület) - Kolozsváron szervezte meg a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége a Családlánc mozgalom regionális találkozóját december 6-7-én. A rendezvény keretében olyan szervezetek találkoztak, amelyek tevékenységükkel a családok jólétét és érdekeit szolgálják.

Csütörtökön, az első napon, az intézményből kikerült, 18 éven felüli fiatalokkal foglalkozó szervezetek számára szerveztek előadásokat és tapasztalatcserét.

Második nap a résztvevők a Családlánc erdélyi szervezeteivel együtt dolgozták ki a Családlánc-stratégiáját, majd ezzel kapcsolatos műhelymunkán vettek részt a meghívottak. A kétnapos találkozót szombaton, (december 8-án) az immár 7. alkalommal megrendezésre kerülő Adventi Gyermekfesztivál és Sokadalom nevű rendezvény zárta, melyet az Életfa Családsegítő Egyesület együtt szervezett a kolozsvári Szabadság napilappal és az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesülettel. A helyszín az Apáczai Csere János elméleti líceum volt. A rendezvényen jelen volt Szabó Endre, a KCSSZ alelnöke, Csuzdi József, a KCSSZ koordinátora

Melléklet: 48 sz. a rendezvény programja

49 sz. adventi sokadalom plakát

 

2012.12.13 – Képzés a „Bölcsőhalál megelőzése“ c. program révén. – Kárpátalján a KMNE felmérései szerint központi helyen van a családok köreiben a bölcsőhalál. A családok kérésére a KMNE a KCSSZ-el közösen felvállalta egy, a tárgyra vonatkozó képzés megszervezését Munkácson. A program helyi koordinátora Farkas György volt. A képzést dr. Szántó Imre (Madarász utcai kórház) tartotta. A KCSSZ 10

darab, népiesen babacsősz elnevezésű készüléket vásárolt, hozzá való szakkönyvekkel együtt. Kárpátaljai orvosokat és egészségügyben dolgozókat hívtak meg az oktatásra, akik ott elsajátították a készülékek használatát. Az itt szerzett tudást felhasználásra továbbadták lakóhelyükön szervezett tájékoztató előadásokon, kisgyermekes családoknak várandós édesanyáknak. A készülékek a KMNE gondozásában maradnak, de családok számára térítésmentesen kölcsönbe adják, ha szükséges. A képzést a nagy érdeklődés miatt 2013-ban folytatni kívánják.

Melléklet: 50 sz. beszámoló

 

2013.01.12 - KMNE I. Nagycsaládos Nap Beregszászon. (Társszervező a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete) – 2013. január 12-én a KMNE megrendezte első nagycsaládos napját, melynek a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. Az eseményen több mint 300 gyerek, szülő és vendég vett részt. A vendégek között ott voltak a tiszavasvári és nagykállói nagycsaládosok képviselői. A rendezvény fővédnöke a beregszászi magyar konzulátus volt. A résztvevőket Tóth István konzul, valamint a történelmi egyházak vezetői köszöntötték. A program keretében Mohay Tamás és felesége Keresztes Ilona tartott előadást, a házasság fontosságáról és annak megőrzéséről. Ezt követően bemutatkoztak a KMNE régiós vezetői. Beszámoltak az általuk képviselt kárpátaljai régióban élő nagycsaládok helyzetéről, kitérve a magyarság gondjaira is. Míg a felnőtteknek zajlottak a programok, a Főiskola több termében a gyermekeknek kézműves foglalkozások, játszóház, a fiúknak botos harcművészet oktatással biztosítottak tartalmas időtöltést.

A rendezvényt délután a Kolompos együttes koncertje és táncháza zárta.

A rendezvényre érkező, kocsival nem rendelkezők részére külön buszok biztosították a hazajutást.

Az esemény a sajtóban kiemelt helyet foglalt el.

Melléklet: 51 sz. beszámoló, az eseményről szóló sajtómegjelenések listájával

 

2013.02.09 – 10. A X. Házasság világnapja Pécsett. (Házigazda a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület) Szombaton, összesen 22 magyarországi településen tartottak rendezvénysorozatot a házasság világnapja alkalmából a nagycsaládos egyesületek. Az esemény fő helyszíne Pécs volt. Az esemény fényét emelte, megjelenésével Soltész Miklós államtitkát, valamint a NOE elnöksége és számtalan határon túli nagycsaládos szervezet vezetője, képviselője. Újólag piedesztálra lett emelve a házasság intézménye, ezen keresztül pedig a gyermekvállalást.

Az alábbi két tévé tudósításon túl, több napilap és a Duna, ill. MTV Híradója is tudósított a rendezvényről, ahol a résztvevők száma meghaladta a 300 főt.

Pannon Tv tudósítás: http://pannonrtv.com/web/?p=45660

Hír Tv tudósítás: http://frissvideok.hu/hirek/225553-video-a-hazassag-vilagnapja-unnepseg-pecsett

Melléklet: 52 sz. protokoll és meghívottak listája

53 sz. meghívó a programmal

 

2013.02.22 – 02.23 – Médiaképzés a KCSSZ és a Családlánc tagszervezetek sajtófelelősei részére Kolozsváron.(Társszervező a házigazda Életfa Családsegítő Egyesület) – A Kárpát-medencei magyar családszervezeteket tömörítő Családlánc megbízásából az Életfa Családsegítő Egyesület médiaképzést szervezett az elmúlt hévégén (február 22-23.) Kolozsváron, a Bethlen Kata Diakóniai Központban.

Jelenlétünk a sajtóban, a sajtóval való kommunikáció: ezt a két témakört igyekeztünk körüljárni olyan, médiában dolgozó szakemberek segítségével, akik napi munkájuk során gyakran foglalkoznak civil kezdeményezésekkel, szervezetek eseményeinek, programjainak megjelenítésével. A képzésen az erdélyi családlánc szervezetek képviselői mellett több magyarországi nagycsaládos szervezet is részt vett. Az eseményről a helyi és erdélyi sajtó is beszámolt. Fotók és videók az alábbi webcímen:

https://picasaweb.google.com/113386159418579089630/13022223mediakepzes?authuser=0&feat=directlink

Melléklet: 54 sz. program

55 sz. beszámoló (www.eletfa.ro)


Fentiekben felsorolt számtalan és színvonalas rendezvény és program mellett, meg kell még említsük azokat a kezdeti lépéseket, melyeket a kommunikáció feltételeinek megteremtéséhez, munkánk hatékonyságának emelése érdekében tettünk meg (netbookok, nyomtató, mobil telefonok honlap üzemeltetés). Az említett tárgyi eszközök közül a két mobiltelefon a KCSSZ két munkatársának a munkájához volt szükséges, illetve a két netbook közül az egyik szintén a KCSSZ munkatársa (Csuzdi József) munkájához volt szükséges, míg a másikkal a Kistárkányi Nagycsaládosok Egyesületének a munkáját segítettük s Buzogány Katalin elnökhöz került kihelyezésre.

 « Vissza Vissza a lap tetejére

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár

Közelgő események

december 21.

-
március 31.

február 01.

-
április 10.

Életmese - Pályázati felhívás

Esemény
„Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete