KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

A KCSSZ története

 

1994 – A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) budapesti kongresszusán először fogalmazódik meg a Kárpát-medencei családok régiós szintű összefogásának lehetősége.

1996 – A Nagycsaládosok Országos Egyesületének vezetésével megalakul a közép- keleturópai családszervezetek első összefogása, a CEE FAMNET elnevezésű hálózat.

1997 – Benkő Ágota, a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő NOE vezetője javaslatot tesz a Kárpát-medencei családszervezetek első találkozójának megrendezésére.

1998 – Dobogókőn létrejön a Kárpát-medencei családszervezetek vezetőinek első találkozója, itt egyeztetnek először a későbbi szövetség alapítói.

Felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági és anyaországbeli családszervezetek részvételével   kongresszust rendeznek Gödöllőn.

1999 – Ebben az évben két alkalommal, tavasszal és ősszel is megrendezik a Kárpát-medencei          Családszervezetek és Családmozgalmak Szemináriumát. A későbbi alapítók ismét egyeztetnek az összefogás lehetséges formájáról és módjáról.

2000 – Gödöllőn ismét találkoznak a Kárpát-medencei családszervezetek, ahol a résztvevők szemináriumokon, képzéseken bővíthetik ismereteiket. A Határon Túli Magyarok Hivatala, a Transsylvania Karitász Egyesület és a NOE együttesen bátorítják, szorgalmazzák a határon túli szervezetek létrehozását. Egyre több családszervezet jelenti be megalakulását. A kezdeményezéseket a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a kapcsolatrendszerével és adminisztrációs segítségnyújtással egyaránt támogatja. A szervezetek küldöttei szándéknyilatkozatot írnak alá, amelyben elkötelezik magukat a szövetség megalapítása mellett. Kidolgozzák az új szervezet alapszabályát is.

2001 – A csongrádi bíróságon bejegyzik a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségét. Az akkor csatlakozó családegyesületek a rendes tagjai, az alapítványok pedig társult tagjai lettek a szövetségnek.

Zentán megalakul a Vajdasági Nagycsaládosok Szövetsége.

2002 – Magyar családszervezetek fórumot rendeznek Nyárádszeredán.

Magyar családszervezetek találkozót szerveznek Pécsett.

2003 – A KCsSz őszi tisztújító közgyűlésén a tagországokból érkezett 4-4 küldött megerősíti Benkő Ágotát az elnöki tisztségében, alelnöknek Krizsán Vilmost választják.

2004 – A Családszövetség az elmúlt időszakban sikeresen indult különböző informatikai és egyéb célú pályázatokon, ennek köszönhetően minden tagszervezet hozzájutott az online kapcsolattartáshoz szükséges számítástechnikai eszközökhöz.

Megalakul az Európai Nagycsaládosok Szövetsége. A Kárpát-medencei összefogás    csatlakozik a nemzetközi szervezethez. Az európai szövetség alelnöke Márki László, a NOE frissen megválasztott elnöke lett.

A Kárpát-medencei szövetség tovább erősödik: egyre több tagszervezet alakul és kéri felvételét a KCSSZ-be. A közvélemény is felfigyel a magyar családok összefogására, amit a szervezetek médiajelenlétének erősödése jelez.

2005 – A pénzügyi nehézségek ellenére, sikerül két szemináriumot is szervezni Nagykovácsiban.

A közgyűlés újabb két évre bizalmat szavaz a vezetésnek.

Pályázati forrásból erdélyi, felvidéki és anyaországbeli gyermekek táborozhatnak Szőlőskén. A lebonyolításban Buzogány Kati és a kistárkányi szervezet vett részt.

A családok közötti kapcsolatok egyre erősödnek: magyarországi és vajdasági családok látogatnak erdélyi családokhoz, a kézdivásárhelyiek pedig – Boldizsár Béla vezetésével – a Vajdaságban és Felvidéken portyáznak.

2006 – Tavasszal Orosházán megrendezésre kerül a Kárpát-medencei Családszervezetek és Családmozgalmak fóruma.

A Győrött megrendezett Családkongresszus az Európai Nagycsaládosok Szövetségének III. kongresszusa is egyben.

A csíkszeredai és a nyárádszeredai egyesületek vezetői családjuk kíséretében keresik fel a   szövetség egyesületeit. A zarándoklattal sikeresen hívják fel a közvélemény figyelmét a családi értékek fontosságára.

Ősszel szemináriumot rendeznek Nagykovácsiban.

2007 – Az októberi tisztújító közgyűlésen a tagság Török Ivánt elnökké, Dánél Sándort alelnökké választja meg.

A KCSSZ munkáját a NOE az alapítástól kezdve támogatja: az infrastruktúra kialakítása mellett a tagsága társadalmi munkával is segíti a Szövetséget. A 2001-ben indult kezdeményezés sokat köszönhet a Határon Túli Magyarok Hivatalának és az Illyés Közalapítványnak is.

2010 – A Szövetség közgyűlése két évre elnökké választja Sallay Terézt, az alelnökök Dr. Szabó Endre és Krizsán V. Vilmos lettek.

2012 – Május 11-én a Parlament épületében megalakul a Kárpát-medencei Családlánc-mozgalom. A kezdeményezés azért jött létre, hogy összefogja a Kárpát-medencei családok életével foglalkozó civil szervezetek munkáját.

A Családlánc-mozgalom november 9-én megtartja első konferenciáját. A találkozón 35 tagszervezet vesz részt.

2013 – A házasság februári hete alkalmából a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület   nagyszabású rendezvényen népszerűsíti a házasság intézményét. A Házasság hete lezárásaként a Szövetség egész napos rendezvényt tart az Országházban.

Az áprilisi küldöttgyűlésen a küldöttek Dr. Szabó Endrét elnöknek, Adorjáni Katalint (Életfa Egyesület, Kolozsvár) és Vári Ferencet (Nagycsaládos Egyesület, Kondoros) alelnöknek választják meg, és sor kerül az Alapszabály módosítására is.

Április 10-én a Családlánc-mozgalom találkozót és vezetőképzést tart Budapesten.

A Szövetség tagszervezetei családi napokkal, táborozásokkal teszik emlékezetessé a nyári szünidőt a gyerekek és a szülők számára.

Szeptemberben az Állami Operaház társulata ingyenes előadáson lát vendégül határon túli családokat.

2014 – Egyre több tagszervezet szervez rendezvényeket a „Házasság hete” megünneplésére.

Budapesten, 400 határon túli és 200 anyaországi család részvételével az Országházban konferenciát rendeznek „Családban él a nemzet” címmel.

Márciusban és a Nemzeti Színház határon túli családokat lát vendégül: ingyenes előadáson a János vitéz című darabot tekinthetik meg a résztvevők.

Szeptemberben az Operaház ingyenes balettelőadáson lát vendégül határon túli magyar családokat.

2015 – A júniusi küldöttgyűlésen a küldöttek Pataki Jánost választják a Szövetség elnökévé. Az alelnökök Adorjáni Katalin (Erdély) és Török Dénes (Kárpátalja) lettek. Dr. Szabó Endre a Szövetség tiszteletbeli elnöke a továbbiakban a KCSSZ európai uniós és nemzetközi tevékenységében vállal vezető szerepet. Szövetségünk tagszervezeteivel, családlánc szervezeteivel több színvonalas kapcsolatépítő, hagyományőrző programot szervezett. A család, gyermekvállalás témakörökben régiós képzéseket támogattunk.
Az I. Budapesti Demográfiai Fórumra 200 magyar és határon túli családot delegáltunk.
Nemzetközi programunk keretében „A családok jövője – a jövő családjai” c. konferenciát szerveztünk Brüsszelben.  A Salt Lake City-ben megrendezésre került Család Világkongresszuson Szövetségünk tagjai vettek részt.
2016 – A március 20-I küldöttgyűlésen – Török Dénes alelnök lemondása miatt – Krizsán Vilmost (Vajdaság) a VANCSESZ elnökét választották alelnöknek. Az EMMI 2016-2017. évi támogatásából családos táborokat, ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényeket szerveztünk, ahol a cél továbbra is a magyar nyelv, a magyar hagyományok őrzése volt a cél.
Felvidéken az első magyar nyelvű lelki segély telefonszolgálatot sikerült beindítani.
Nemzetközi programunk keretében februárban az I. Európai Ifjúsági Találkozó került megrendezésre európa több országa fiataljainak részvételével a Parlamentben. Ez a program október hónapban Brüsszelben folytatódott a II. Európai Ifjúsági Munkatalálkozó keretében.
A nemzetközi program részeként Rigában, Tallinban, Moszkvában kultúrális programok keretében hívtuk fel a család szerepének fontosságára. Az Erzsébet tábor Kft. együttműködésével határon túli nagycsaládosoknak biztosítottunk nyári táborozást.
Az EMMI-vel decemberben megkötött Támogatási Okirat alapján a határon túli családszervezetek fejlesztésére, közösségi terek, játszóházak kialakítására nyújtott támogatást Szövetségünk részére.
2017 – A határon túli családszervezetek fejlesztésére, közösségi terek, játszóházak kialakítására nyújtott támogatásból 22 tagszervezetünk különböző régiókban hoztak létre, vagy újítottak fel közösségi tereket, alakítottak ki játszótereket, vásároltak eszközöket, játékokat stb.
A Házasság Hete rendezvénysorozat részeként 2017-ben is a Parlamentben szerveztünk konferenciával egybekötött családi napot.
Májusban a Családok Budapesti Világtalálkozója rendezvénysorozaton vettünk részt tagszervezeteinkkel. A nemzetközi projekt keretében ezen a rendezvénysorozaton az Európai Ifjúsági Találkozó workshopon, konferencián vett részt. A júniusi tusványosi szabadegyetemen kerekasztalbeszélgetést szerveztünk “A családok jövője, a jövő családjai a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetsége nemzetközi projektjének fényében” címmel. 2017. év októberében Varsóban a 4. EYW konferncia megrendezésére került sor. 2017. decemberében az Európai Parlamentben részt vettünk “Első a család? –A mai fiatalok dillemája” címmel rendezett közös konferencián. Tagszervezeteink az EMMI által nyújtott 30 mullió forint támogatásból adventi rendezvényeket, őszi találkozókat rendeztek meg.
Muzslyán a Szövetség őszi találkozóján a Szövetség jövőbeni terveiről tartott konferenciát.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 100.000.000.- Ft-tal támogatta Szövetségünk határon túli tagszervezeteinek közösségi tér kialakítását, felújítását, játszóterek létrehozását. A cél a határon túli civil családszervezeteknél olyan közösségi tér kialakítása, ahol kulturált körülmények között végezhessék munkájukat, szervezhessenek céljuknak megfelelő programokat.
Vajdaságban Muzslyán, Zentán, Nagybecskereken játszótér épült. Adán a közösségi terek felújítását támogattuk, valamint a Péterrévi nyári foglalkoztató építési munkálatait. Szabadkán közösségi tér kialakítására nyílt lehetőség. Felvidéken Somorján a Vita Humana központ kialakítására, Pozsonyban regionális központ létrehozására, Dunaszerdahelyen és Lekenyén a közösségi tér felújítására nyertek el szervezeteink támogatást. Pereden a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete alakított ki információs központot a határon túli magyar családok részére. Nagymegyeren új cserkészközpont épült a támogatás keretében.
Kárpátalján a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat sérült gyermekeknek kialakított speciális játszóteret épített. Közösségi tér kialakítására nyílt lehetőség Beregszászon, illetve felújítási munkálatokra jutott a támogatásból.
Erdélyben Csíkszeredában a Csíki Anyák Egyesületének játszótéri elemek megvásárlására nyílt lehetősége. A Hargita megyei Mozgássérültek Egyesülete a mozgássérült gyermekek speciális játszóterének kialakítására használta fel a támogatást. Kolozsvári egyesületünk a közösségi terének felújítási munkálatait, illetve mobil játszótér építését tudta megvalósítani a támogatásból. Köröstárkányon és Segesváron szórványközpont kialakítására, Réven a közösségi központ felújítására fordították a támogatást.
2018 – A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Betheln Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. támogatásával február 17-én rendezte meg hagyományos családi napját az Országházban. A Kárpát-medencei Családi Nap idén a „2018, A KÜLHONI CSALÁDOK ÉVE” elnevezésű programsorozat eseményeként került megszervezésre. A rendezvényre több száz magyar család érkezett a Kárpát-medencéből. A programok összeállításánál a szervezők a résztvevő felnőttek és gyermekek igényeire egyaránt figyeltek. A közügyek iránt érdeklődő szülők, nagyszülők és fiatalok számára a Felsőházi teremben „A magyar családok jövője a Kárpát medencében” címmel tartottak konferenciát.
. Az év legfontosabb eseményei a Családok éve programokhoz és a Kárpát medencei demográfiai konferenciasorozathoz kötődnek. A határon túli magyarság Magyarország több nagyvárosában kapott fontos bemutatkozási lehetőségeket a Családok éve 2018 elnevezésű kezdeményezésnek köszönhetően. Csongrádon a vajdasági, Nyíregyházán a kárpátaljai, Debrecenben az erdélyi, Mosonmagyaróváron pedig a felvidéki magyar családok léphettek fel – helyszínenként több ezer érdeklődő előtt - színes, kulturális programokkal.
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, a FEMIT Polgári Társulás és a SZAKC közös szervezésében november végén, Dunaszerdahelyen került sor az első Kárpát-medencei Demográfiai Konferenciára. Az eseményen elhangzott felszólalások a közösségi szerveződések szerepének fontosságát hangsúlyozták a társadalmi problémák megoldásában.
A KCSSZ 2018-ban több mint száz Kárpát-medencei rendezvény kitalálásban és megszervezésében vett részt. Természetesen a Szövetségnek számos saját kezdeményezésű programja volt, azonban a rendezvények többségét a tagszervezetek szervezték.
2019 - A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége idén is megrendezte hagyományos családi napját az Országházban. A 2019. február 16-án megvalósult eseményre több száz magyar család érkezett a Kárpát-medencéből. A rendezvényt Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, valamint Pataki János, a KCSSZ elnöke nyitotta meg. A találkozó fővédnöke Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.
A Felsőházi Teremben került megrendezésre a II. Kárpát-medencei Demográfiai Konferencia. Amíg a felnőttek fontos demográfiai kérdésekkel foglalkoztak, a gyerekek az Országház patinás termeiben bábelőadásokkal, népi játékokkal, zenékkel és táncokkal ismerkedhettek. A parlamenti programok végeztével a gyermekes családokat a Fővárosi Nagycirkusz egy délutáni és egy esti előadáson látta vendégül, akik pedig komolyabb időtöltésre vágytak, ingyenes múzeumlátogatásokon vehettek részt.
EMMI támogatásból a családok és párválasztás előtt álló fiatalok régiós képzésére, pozitív családbarát üzenetekkel történő megszólítására számos programot szerveztünk.
Immár 11. alkalommal rendeztük meg a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesületével közösen az „Életmese” pályázat díjátadóját a Parlamentben. A kezdeményezéssel a civil szervezet a családi élet szépségeire, értékeire kívánja felhívni a közvélemény figyelmét.
Szövetségünk a felvidéki Szövetség a Közös Célokért szervezettel közösen három szakmai fórumot szervezett az önkéntesség szerepéről a Martosi Szabadegyetemen. Márton Zuszsanna a Szövetségünk elnöke az általa vezetett szervezet fő küldetésének tartja a vegyes házasságban élők ösztönzését a magyarságuk megtartásában.
A Szövetség őszi küldöttgyűlését Kárpátalján, Makkosjánosiban tartotta meg, ahol tagfelvételről, a Szövetség jövőjéről, további céljairól döntött a tagság. Több száz Kárpát-medencei családot látott vendégül az Erkel Ferenc Színház – Határtalan opera címet viselő kezdeményezésnek köszönhetően. A FICSAK szokásos adventi jótékonysági vásárára a tagszervezetek felajánlásaival a kézműves termékekből szép bevétellel tudott Szövetségünk hozzájárulni az adománygyűjtő akcióhoz. A vásár színvonalas műsorát a Szatmárból és Vajdaságból érkező szereplők is növelték.
Szövetségünk 2019-ben is több közös rendezvényt is szervezett a tagszervezetekkel.
Így Vajdaságban a nemzeti összetartozás családi napját, Házasság Hete programokat, a kishegyesi családi klub beindítását, adventi rendezvényeket tudtunk közösen rendezni. Kárpátalján gyermekek erdélyi kirándulását, lovastábor megrendezését szerveztük meg. Felvidéken nyári táborokat, Házasság hete programokat,családi sportnapot szerveztünk. Erdélyben a VIII. séta a szoptatásért eseményt, családi napokat, a hagyományos Küküllőmenti sokadalmat, Szamosháti fesztivált Egriben, adventi rendezvényeket tartottunk közösen.
Tusványoson hagyományosan képviselte magát Szövetségünk. „A védőnői ellátás lehetőségei otthon és itthon címmel kerekasztal-beszélgetést szervezett Szövetségünk a Csíki Anyák Egyesületével közösen.
Magyarországi rendezvényeink között a Mosonmagyaróvári Életfa Nagycsaládosok Egyesülete 30 éves születésnapját ünnepeltük meg közös rendezvénnyel. A hagyományos csongrádi Makk Marci sport és családi nap, a debreceni Életmese felolvasó is illusztrációs verseny, Márton-napi rendezvény Orosházán, a nyíregyházi tagszervezetünk 30 éves születésnapja, Házasság Hete rendezvény Pécsen programok kerültek megrendezésre.

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár

Közelgő események

május 30.

Csongrád, nagycsaládos egyesület közösségi házának udvara

Gyermekmosoly, gyermeknapi rendezvény

Esemény
Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete

június 05.

Csongrád, nagycsaládos egyesület közösségi háza

Családok Nemzetközi Napja és Apák Napja

Esemény
Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete

augusztus 20.

Csongrád

Makk Marci IX. Nemzetközi Egészség- és Sportnap

Esemény
Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete