KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

A Családláncban tevékenykedő szervezetek találkozója Pozsonyban

2015. október 8.

Hideghéthy Andrea tudósítása Pozsonyból - Immár második alkalommal rendezték meg október 6-án a Családlánc szervezeteinek találkozóját a Pozsonyi Magyar Intézetben. A rendezvény a Szövetség a Közös Célokért és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének közös programjaként valósult meg. A programon nagycsaládos, illetve családokkal foglalkozó szervezetek felvidéki és magyarországi vezetői találkoztak. A délelőtti programrész megnyitójában Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója a Pozsonyi Magyar Intézet nagytermében a szervezetek képviselőinek köszöntése után kiemelte: második alkalommal rendezik meg a találkozót október 6-án és szeretnék, ha hagyománnyá válna a rendezvény.
 

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének Családlánc Mozgalmában végzett munkát értékelve kifejtette: sokáig a Felvidék volt a leggyengébb láncszem a Családlánc építésében. Négy évvel ezelőtt még csak három nagycsaládos szervezet volt a tagságban, de 2013 novemberében a SZAKC és a Jóindulat Polgári Társulás által rendezett„A család a nemzet alappillére" című rozsnyói konferencián rövid időn belül tizenegy szervezet csatlakozott a mozgalomhoz. 2015-ben négy új,családokkal, gyerekekkel foglalkozó civil szervezet kérte a Családláncba való felvételét, így a hálózat építése tovább fejlődött és ma már 19 szervezet alkotja a Családláncot Felvidéken. „Kerek számú tagszervezet csatlakozásának az elérése a célunk, szeretnénk, ha 25 láncszem lenne a Családláncban"- mondta Pogány Erzsébet.

Dr. Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója örömét fejezte ki, hogy az intézet otthont adhat a rendezvénynek, főleg egy ilyen fontos témában megrendezett találkozó esetén, ahol a család szerepét és fontosságát hangsúlyozzák.

Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke a családról, mint fontos intézményről beszélt. Hangsúlyozta, bár napjainkban jelentősége sokat változott, a hagyományos családmodell máig a társadalom alapja.

Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének elnökeként bemutatta a szervezetet, amelynek alapját 60 család képezi. Felvállalják a nemzeti ünnepek méltó megrendezését, emlékhelyek létrehozását. Felszólalásában kitért a demográfiai helyzet problémáira, ami a felvidéki magyarság létét is veszélyezteti.

Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke elmondta, hogy a megalakuláskor olyan álmot követtek, ami ma megvalósulni látszik. Összefogni a nagycsaládos szervezeteket, s közösen a jó ügyért cselekedve felhívni a figyelmet az adódó lehetőségekre.Egy ilyen nagy szervezetet irányítani mindig nagy kihívás és folyamatos változásokat igényel. Működési fejlesztést szeretnének, új programokat elindítani, olyan erős szervezetet kialakítani, amellyel a társadalmi szerepvállalás is kiemelkedhet. Lehetséges megoldásként hozták létre a régiós rendszert, amely összefogja a KCSSZ terveit és egy kapocsként közvetíti azokat a megfelelő helyekre. A felvidéki kapocs Pásztor Csaba lett, aki itteni felelősként a régió lehetőségeit, igényeinek felmérését végzi.Munkájában segítségére van Hideghéthy Andrea, a KCSSZ felvidéki munkatársa. Ennek a szervezeti elrendezésnek köszönhetően a szervezet képet kap a külhoni magyarok problémáiról és segítséget tud nyújtani, hiszen célja a megmaradás segítése, a magyarlakta vidékek fejlesztése és a magyar nyelv ápolása.

Tóth Erika, a Carissimi Nonprofit Alap elnöke elmondta, hogy a pozsonyi székhelyű Carissimi Nonprofit Alap a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége közreműködésével kérdőíves felmérést készít a fogyatékos/egészségkárosodott gyermekeket nevelő családok helyzetéről. A kérdőívet a Családlánc tagszervezeteinek önkéntesei, a fogyatékosokat tömörítő szervezetek aktivistái, valamint egyetemi hallgatók fogják eljuttatni a családokhoz azzal a kéréssel, hogy a fogyatékos/egészségkárosodott gyermek(ek)et nevelő valamelyik szülő vagy szülő hiányában a gyermek(ek) törvényes képviselője töltse ki. Ha kitöltik, ezzel segítik a Carissimi munkáját, amelynek célja, hogy őket támogassák. Fontos tudni, hogy a felmérés anonim, a kitöltőktől semmiféle személyes adatot nem kérnek. A kutatás vezetője Lampl Zsuzsanna docens, szociológus.

Körtvélyesi Piroska, a Komáromi Protestáns Nőegylet elnöke a szervezet munkájára, önkéntes tevékenységére és az egész évre megszervezett programok összességére irányította a hallgatóság figyelmét.

Dr. Süll Tamás, ifjúsági lelkész a Családsegítő program felvidéki elindításának projekttervét mutatta be, megszólítva a Családlánc szervezeteit, hogy mérjék fel az együttműködés lehetőségeit. A kapcsolati rendszerük felhasználásával lehetőséget szeretne teremteni egy magyar nyelvű tanácsadási folyamat elindítására.

Nagy József, az alistáli Corvin Mátyás Alapiskola Szülői Szövetségének elnöke bemutatkozásában ismertette, hogy az iskola aktívan szerepet vállal a rendezvények megszervezésében. A szülői munkaközösség elkötelezett a kulturális aktivitások terén, igyekeznek közelebb hozni a diákokhoz a család szerepkörének ismertetését. Foglalkozások és előadások által a diákok megismerkednek a család teljességével és a gyerekek egészséges életmódra való nevelésével.

Kenderessy Gábor, a Keresztény Ifjúsági Közösségek megbízott elnöke elmondta, hogy mivel a szervezetnek ma már nem kizárólag fiatal tagsága van, habár az ő érdekeiket is képviseli, mégis új névvel fog tovább szerveződni, amiben a családos felnőtt korosztály is megtalálja a helyét. Ismertette, hogy évente nyári családi táborokat szerveznek, ahol a gyerekek közelebb kerülhetnek a szüleikhez és játékos foglalkozások által megismerhetik a család összekötő erejét.

Orbán Ferencné, a Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesületének elnöke kitért a nagycsaládos életvitel szépségeire, a szervezet munkájára és a határon túli civil szervezetekkel való együttműködés kialakításának a lehetőségeire.

Unger Gyula, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének kommunikációs referense a Családlánc szervezetek tevékenységeinek, programjainak médiában, honlapokon, Facebook-on történő megjelenítésének lehetőségeiről adott tájékoztatást.

A Budapestről, Mosonmagyaróvárról, Nagykállóról és a Felvidékről érkezett vendégek a találkozó délelőtti programja után részt vettek a pozsonyi magyarok október 6-i megemlékezésén, ahol Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország nagykövete tartott ünnepi beszédet felidézve a pozsonyi vértanúknak a forradalomban és a szabadságharcban betöltött szerepét.

Az ünnepi megemlékezést követően az egyes szervezetek vezetői koszorút helyeztek el a Kecskekapu úti evangélikus temetőben báró Jeszenák János és Rázga Pál pozsonyi evangélikus lelkészek sírjánál, akiket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után ítéltek halálra és végeztek ki.

A délutáni programot Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója nyitotta meg, aki a délelőtti események összefoglalása után a Szövetség a Közös Célokért társulás és a magyarországi Civil Információs Centrumok között létrejött együttműködést jelentette be. Az új programban a Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, Komárom-Esztergom és a Győr-Moson-Sopron megyékben működő Civil Információs Centrumok határon túli partnere a Szövetség a Közös Célokért társulás. A SZAKC feladata a tanácsadói rendszer működtetése mellett a magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok építése, civil szervezetek határon átnyúló együttműködésének segítése, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataival kapcsolatos tájékoztatás.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy a kormányzat családbarát politikát folytatva segíti a családok gyermekvállalását, a családi adókedvezmények rendszerével pedig a dolgozó szülőket. A munkavégzés könnyítéseként a szülési szabadság és a gyes, a gyed is kibővült.A demográfiai mutatók emelkedését jelentheti és a véleményformálás motiváló tényezőjeként szolgálhat a jövedelem-növekedés, azonban nem elhanyagolható tény, hogy a gyermekvállalás nem az anyagi helyzet függvénye. A család, a gyermekvállalás elkötelezettség. A határon túli magyarság érdekében azokat a szervezeteket kell megtalálni, akik a családok működését támogatják, aktívan közreműködnek a családok életében. A civil szervezetek segítésére hozta létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma a megyei Civil Információs Centrumokat. Az idei évtől kiemelt feladatként kapták a magyar- külhoni magyar kapcsolatok erősítését, partnerkapcsolatok kiépítését, tájékoztatást adva a pályázási és forráskeresési lehetőségekről.Ebben a munkában a SZAKC felvidéki partnerként vesz részt- hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Dr. Bóna Zoltán, a Pest megyei Civil Információs Centrum szakmai vezetője megköszönte az együttműködést, amivel a segítségnyújtás és a tájékoztatás kiszélesítése valósul meg. Kifejtette, hogy a személyesen kialakított kapcsolatok is humán tőkeként jelentkeznek, amivel újabb közösségeket lehet elérni, hozzájárulva a határon túli és a magyarországi szervezetek közötti partnerségi kapcsolatok építéséhez.

Tóth Tibor a „szeretnék.com" projekt bemutatásakor elmondta, hogy Szlovákiában léteznek olyan interneten elérhető oldalak, melyek a szlovák nyelvű családoknak segítenek, azonban ehhez hasonló oldal a magyar nyelvű családok számára eddig nem volt elérhető. A szeretnék.com program komoly betegségben szenvedő gyerekeknek segít,teljesítve a kívánságaikat. Nem pénzgyűjtés a program lényege, mint sok más hasonló kezdeményezésnél, hanem a beteg gyermek álmának a teljesítése. Egészséges társaikhoz hasonlóan a kívánságok között szerepelnek tárgyi ajándékok, találkozó egy hírességgel, esetleg eljutni egy vágyott helyre. A weboldalkívánságok és a felajánlások összegyűjtésében segít. Tóth Tibor, mint ötletgazda a program megvalósításához szervezeti hátteret keres a civil szféra részéről.

Végezetül Hideghéthy Andrea,a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének felvidéki koordinátora ismertette a Családlánc idei programjait, amelyek legfontosabb jellemzője, - a szervezői munkának köszönhetően -, hogy a Családlánc felvidéki tagszervezetei közösen valósították meg. A bemutatott programok között szerepelt a jótékonysági ruhavásárok megszervezése a ráti Szent Mihály Gyermekotthon javára. A Házasság hete alkalmából kiadott „A család könyve", amit szentmiséken és civil programokon adtak át a Családlánc szervezetei 2015. február 8. és 15. között. Több mint 900 könyv talált gazdára ebben az időszakban, amit díjmentesen kaptak meg a résztvevő családok 22 településen a családi kapcsolatok értékének méltatásával. Majd bemutatta a nyáron megvalósult programokat: a Csallóközbe meghívott kárpátaljai családok vendéglátását és 40 felvidéki gyerek Erzsébet táborbeli nyaralásának megszervezését.« Vissza Vissza a lap tetejére

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár

Közelgő események

november 15.

-
január 27.

Nagymegyer, Felvidék

december 19.

10:00

Rév, Erdély

Magyar Szórvány Napja

Esemény
Pro Rév Egyesület