KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

A Családláncban tevékenykedő szervezetek találkozója Pozsonyban

2015. október 8.

Hideghéthy Andrea tudósítása Pozsonyból - Immár második alkalommal rendezték meg október 6-án a Családlánc szervezeteinek találkozóját a Pozsonyi Magyar Intézetben. A rendezvény a Szövetség a Közös Célokért és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének közös programjaként valósult meg. A programon nagycsaládos, illetve családokkal foglalkozó szervezetek felvidéki és magyarországi vezetői találkoztak. A délelőtti programrész megnyitójában Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója a Pozsonyi Magyar Intézet nagytermében a szervezetek képviselőinek köszöntése után kiemelte: második alkalommal rendezik meg a találkozót október 6-án és szeretnék, ha hagyománnyá válna a rendezvény.
 

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének Családlánc Mozgalmában végzett munkát értékelve kifejtette: sokáig a Felvidék volt a leggyengébb láncszem a Családlánc építésében. Négy évvel ezelőtt még csak három nagycsaládos szervezet volt a tagságban, de 2013 novemberében a SZAKC és a Jóindulat Polgári Társulás által rendezett„A család a nemzet alappillére" című rozsnyói konferencián rövid időn belül tizenegy szervezet csatlakozott a mozgalomhoz. 2015-ben négy új,családokkal, gyerekekkel foglalkozó civil szervezet kérte a Családláncba való felvételét, így a hálózat építése tovább fejlődött és ma már 19 szervezet alkotja a Családláncot Felvidéken. „Kerek számú tagszervezet csatlakozásának az elérése a célunk, szeretnénk, ha 25 láncszem lenne a Családláncban"- mondta Pogány Erzsébet.

Dr. Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója örömét fejezte ki, hogy az intézet otthont adhat a rendezvénynek, főleg egy ilyen fontos témában megrendezett találkozó esetén, ahol a család szerepét és fontosságát hangsúlyozzák.

Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke a családról, mint fontos intézményről beszélt. Hangsúlyozta, bár napjainkban jelentősége sokat változott, a hagyományos családmodell máig a társadalom alapja.

Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének elnökeként bemutatta a szervezetet, amelynek alapját 60 család képezi. Felvállalják a nemzeti ünnepek méltó megrendezését, emlékhelyek létrehozását. Felszólalásában kitért a demográfiai helyzet problémáira, ami a felvidéki magyarság létét is veszélyezteti.

Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke elmondta, hogy a megalakuláskor olyan álmot követtek, ami ma megvalósulni látszik. Összefogni a nagycsaládos szervezeteket, s közösen a jó ügyért cselekedve felhívni a figyelmet az adódó lehetőségekre.Egy ilyen nagy szervezetet irányítani mindig nagy kihívás és folyamatos változásokat igényel. Működési fejlesztést szeretnének, új programokat elindítani, olyan erős szervezetet kialakítani, amellyel a társadalmi szerepvállalás is kiemelkedhet. Lehetséges megoldásként hozták létre a régiós rendszert, amely összefogja a KCSSZ terveit és egy kapocsként közvetíti azokat a megfelelő helyekre. A felvidéki kapocs Pásztor Csaba lett, aki itteni felelősként a régió lehetőségeit, igényeinek felmérését végzi.Munkájában segítségére van Hideghéthy Andrea, a KCSSZ felvidéki munkatársa. Ennek a szervezeti elrendezésnek köszönhetően a szervezet képet kap a külhoni magyarok problémáiról és segítséget tud nyújtani, hiszen célja a megmaradás segítése, a magyarlakta vidékek fejlesztése és a magyar nyelv ápolása.

Tóth Erika, a Carissimi Nonprofit Alap elnöke elmondta, hogy a pozsonyi székhelyű Carissimi Nonprofit Alap a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége közreműködésével kérdőíves felmérést készít a fogyatékos/egészségkárosodott gyermekeket nevelő családok helyzetéről. A kérdőívet a Családlánc tagszervezeteinek önkéntesei, a fogyatékosokat tömörítő szervezetek aktivistái, valamint egyetemi hallgatók fogják eljuttatni a családokhoz azzal a kéréssel, hogy a fogyatékos/egészségkárosodott gyermek(ek)et nevelő valamelyik szülő vagy szülő hiányában a gyermek(ek) törvényes képviselője töltse ki. Ha kitöltik, ezzel segítik a Carissimi munkáját, amelynek célja, hogy őket támogassák. Fontos tudni, hogy a felmérés anonim, a kitöltőktől semmiféle személyes adatot nem kérnek. A kutatás vezetője Lampl Zsuzsanna docens, szociológus.

Körtvélyesi Piroska, a Komáromi Protestáns Nőegylet elnöke a szervezet munkájára, önkéntes tevékenységére és az egész évre megszervezett programok összességére irányította a hallgatóság figyelmét.

Dr. Süll Tamás, ifjúsági lelkész a Családsegítő program felvidéki elindításának projekttervét mutatta be, megszólítva a Családlánc szervezeteit, hogy mérjék fel az együttműködés lehetőségeit. A kapcsolati rendszerük felhasználásával lehetőséget szeretne teremteni egy magyar nyelvű tanácsadási folyamat elindítására.

Nagy József, az alistáli Corvin Mátyás Alapiskola Szülői Szövetségének elnöke bemutatkozásában ismertette, hogy az iskola aktívan szerepet vállal a rendezvények megszervezésében. A szülői munkaközösség elkötelezett a kulturális aktivitások terén, igyekeznek közelebb hozni a diákokhoz a család szerepkörének ismertetését. Foglalkozások és előadások által a diákok megismerkednek a család teljességével és a gyerekek egészséges életmódra való nevelésével.

Kenderessy Gábor, a Keresztény Ifjúsági Közösségek megbízott elnöke elmondta, hogy mivel a szervezetnek ma már nem kizárólag fiatal tagsága van, habár az ő érdekeiket is képviseli, mégis új névvel fog tovább szerveződni, amiben a családos felnőtt korosztály is megtalálja a helyét. Ismertette, hogy évente nyári családi táborokat szerveznek, ahol a gyerekek közelebb kerülhetnek a szüleikhez és játékos foglalkozások által megismerhetik a család összekötő erejét.

Orbán Ferencné, a Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesületének elnöke kitért a nagycsaládos életvitel szépségeire, a szervezet munkájára és a határon túli civil szervezetekkel való együttműködés kialakításának a lehetőségeire.

Unger Gyula, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének kommunikációs referense a Családlánc szervezetek tevékenységeinek, programjainak médiában, honlapokon, Facebook-on történő megjelenítésének lehetőségeiről adott tájékoztatást.

A Budapestről, Mosonmagyaróvárról, Nagykállóról és a Felvidékről érkezett vendégek a találkozó délelőtti programja után részt vettek a pozsonyi magyarok október 6-i megemlékezésén, ahol Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország nagykövete tartott ünnepi beszédet felidézve a pozsonyi vértanúknak a forradalomban és a szabadságharcban betöltött szerepét.

Az ünnepi megemlékezést követően az egyes szervezetek vezetői koszorút helyeztek el a Kecskekapu úti evangélikus temetőben báró Jeszenák János és Rázga Pál pozsonyi evangélikus lelkészek sírjánál, akiket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után ítéltek halálra és végeztek ki.

A délutáni programot Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója nyitotta meg, aki a délelőtti események összefoglalása után a Szövetség a Közös Célokért társulás és a magyarországi Civil Információs Centrumok között létrejött együttműködést jelentette be. Az új programban a Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, Komárom-Esztergom és a Győr-Moson-Sopron megyékben működő Civil Információs Centrumok határon túli partnere a Szövetség a Közös Célokért társulás. A SZAKC feladata a tanácsadói rendszer működtetése mellett a magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok építése, civil szervezetek határon átnyúló együttműködésének segítése, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataival kapcsolatos tájékoztatás.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy a kormányzat családbarát politikát folytatva segíti a családok gyermekvállalását, a családi adókedvezmények rendszerével pedig a dolgozó szülőket. A munkavégzés könnyítéseként a szülési szabadság és a gyes, a gyed is kibővült.A demográfiai mutatók emelkedését jelentheti és a véleményformálás motiváló tényezőjeként szolgálhat a jövedelem-növekedés, azonban nem elhanyagolható tény, hogy a gyermekvállalás nem az anyagi helyzet függvénye. A család, a gyermekvállalás elkötelezettség. A határon túli magyarság érdekében azokat a szervezeteket kell megtalálni, akik a családok működését támogatják, aktívan közreműködnek a családok életében. A civil szervezetek segítésére hozta létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma a megyei Civil Információs Centrumokat. Az idei évtől kiemelt feladatként kapták a magyar- külhoni magyar kapcsolatok erősítését, partnerkapcsolatok kiépítését, tájékoztatást adva a pályázási és forráskeresési lehetőségekről.Ebben a munkában a SZAKC felvidéki partnerként vesz részt- hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Dr. Bóna Zoltán, a Pest megyei Civil Információs Centrum szakmai vezetője megköszönte az együttműködést, amivel a segítségnyújtás és a tájékoztatás kiszélesítése valósul meg. Kifejtette, hogy a személyesen kialakított kapcsolatok is humán tőkeként jelentkeznek, amivel újabb közösségeket lehet elérni, hozzájárulva a határon túli és a magyarországi szervezetek közötti partnerségi kapcsolatok építéséhez.

Tóth Tibor a „szeretnék.com" projekt bemutatásakor elmondta, hogy Szlovákiában léteznek olyan interneten elérhető oldalak, melyek a szlovák nyelvű családoknak segítenek, azonban ehhez hasonló oldal a magyar nyelvű családok számára eddig nem volt elérhető. A szeretnék.com program komoly betegségben szenvedő gyerekeknek segít,teljesítve a kívánságaikat. Nem pénzgyűjtés a program lényege, mint sok más hasonló kezdeményezésnél, hanem a beteg gyermek álmának a teljesítése. Egészséges társaikhoz hasonlóan a kívánságok között szerepelnek tárgyi ajándékok, találkozó egy hírességgel, esetleg eljutni egy vágyott helyre. A weboldalkívánságok és a felajánlások összegyűjtésében segít. Tóth Tibor, mint ötletgazda a program megvalósításához szervezeti hátteret keres a civil szféra részéről.

Végezetül Hideghéthy Andrea,a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének felvidéki koordinátora ismertette a Családlánc idei programjait, amelyek legfontosabb jellemzője, - a szervezői munkának köszönhetően -, hogy a Családlánc felvidéki tagszervezetei közösen valósították meg. A bemutatott programok között szerepelt a jótékonysági ruhavásárok megszervezése a ráti Szent Mihály Gyermekotthon javára. A Házasság hete alkalmából kiadott „A család könyve", amit szentmiséken és civil programokon adtak át a Családlánc szervezetei 2015. február 8. és 15. között. Több mint 900 könyv talált gazdára ebben az időszakban, amit díjmentesen kaptak meg a résztvevő családok 22 településen a családi kapcsolatok értékének méltatásával. Majd bemutatta a nyáron megvalósult programokat: a Csallóközbe meghívott kárpátaljai családok vendéglátását és 40 felvidéki gyerek Erzsébet táborbeli nyaralásának megszervezését.« Vissza Vissza a lap tetejére

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár

Közelgő események

május 30.

Csongrád, nagycsaládos egyesület közösségi házának udvara

Gyermekmosoly, gyermeknapi rendezvény

Esemény
Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete

június 05.

Csongrád, nagycsaládos egyesület közösségi háza

Családok Nemzetközi Napja és Apák Napja

Esemény
Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete

augusztus 20.

Csongrád

Makk Marci IX. Nemzetközi Egészség- és Sportnap

Esemény
Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete