KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

MÁRKI LÁSZLÓ - TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI NAGYCSALÁDOK TÁMOGATÁSÁBAN

2015. november 16.

Elhangzott „A Család Jövője – A Jövő Családjai” konferencián az Európai Parlamentben, 2015. szeptember 30-án. 

Hölgyeim és Uraim,

 Az Európai Nagycsaládos Szövetség elnökeként szólok Önökhöz. Ezért úgy döntöttem, hogy nem a saját gondolataimra hagyatkozom, hanem mondandómhoz a tagegyesületeinktől kérek javaslatokat. A következők jelentős részben a kapott válaszokra építenek.

A társadalom kisebbségeiről beszélve senki sem említi a nagycsaládokat. Pedig kisebbség vagyunk, olyan kisebbség, amely a népességen belüli arányához képest körülbelül négyszer annyi gyereket nevel fel. Ez a tény azt mutatja, hogy a nagycsaládok aránytalanul nagy részt vállalnak a társadalom jövőbeni működésének (beleértve a társadalombiztosítást és a nyugdíjrendszert) a biztosításában.

Demográfiai krízis idején a nagycsaládok nem problémát, hanem a megoldást jelentik. A családok által biztosított társadalmi és emberi tőkébe befekteni a közjóba való befektetés. Ez különösen igaz a nagycsaládokra – ezek azok a családok, amelyek mindenek (rossz társadalmi megítélés, gazdasági nehézségek, a gyerekes családokat figyelmen kívül hagyó életritmus és munkahelyi körülmények által okozott problémák) ellenére úgy döntöttek, hogy bíznak a jövőben. Krízis idején a családi összetartozás a leghatékonyabb védelem. Ezért nem segítséget kérünk a társadalomtól, hanem segítséget ajánlunk fel a társadalom problémáinak a megoldásában. Cserében pedig azt várjuk el, hogy amikor a feladataik ellátása meghaladja a szülők lehetőségeit, képességeit, anyagi erőforrásait, akkor a társadalom is vállaljon részt ezeknek a feladatoknak az ellátásában, mégpedig a saját, jól felfogott érdekében, hiszen a társadalom fennmaradásának a kulcskérdése a jövő nemzedék tényleges létrejötte. Más szóval, igazságot kérünk: esélyegyenlőséget a gyerekeink felneveléséhez, szabadságot

ahhoz, hogy a választásunk szerint éljünk – amelyről büszkén állítjuk, hogy ez a társadalom számára jó választás. Az anyaság és az apaság védelme és támogatása, a nagycsaládok védelme döntő fontosságú a kulturális azonosságunk megőrzése és erős közösségek létrehozása érdekében.

Mit várnak az európai nagycsaládok a politikától, mit értünk esélyegyenlőségen?

A számunkra legfontosabb dolgokat sorolom fel; ezek közül jó néhány egyes európai országokban megvalósult, másokban nem; más kérdéseknél még várnunk kell arra, hogy kellően felismerjék a szükségességüket.

- Szét kell választani a családpolitikát és a szegénység elleni harcot; minden gyerek befektetés a társadalom jövőjébe.

- Adókedvezményekre van szükség (mind a jövedelemadóban, mind az ÁFÁban) a család gyermekszáma alapján, de a házadó és a gépkocsiadó kiszabásánál is figyelembe veendő a család létszáma.

- Segítsék elő, hogy a nagycsaládok megfelelő lakhatáshoz juthassanak!

- Progresszív közműdíjak (víz, áram, gáz, fűtés) esetén vezessenek be speciális tarifákat nagycsaládoknak!

- Ismerjék el a családban, különösen a gyermeknevelésben végzett láthatatlan (más szóval, nem fizetett) munkát, és azt is vegyék figyelembe, hogy a nagycsaládos anyák az átlagnál sokkal inkább akarnak sok évet otthon tölteni!

- A nyugdíjrendszerbe építsék be a felnevelt gyerekek számát! (Jelenleg Európa gyorsan növekvő mértékben szembesül a “potyautas problémá”-val: egyre többen akarnak nyugdíjas korukban a következő nemzedékre támaszkodni, amelynek a felneveléséből azonban nem vették ki a részüket.)

- A választójogot ki kell terjeszteni a kiskorú állampolgárokra úgy, hogy ezt a jogot a nevükben az őket felnevelők gyakorolják – ez arra kényszerítené a politikát, hogy vegye jobban figyelembe a családok szükségleteit.

- “Family mainstreaming”-re van szükség a törvénykezés minden szintjén.

- A családpolitika legyen stabil, ne változzék oda-vissza minden új kormánynyal! (Bőséges tapasztalat mutatja, hogy a családtámogatási rendszerben végrehajtott megszorítások azonnal kihatnak a születésszámokra, a pozitív

változások hatása viszont gyakran csak hosszabb távon érvényesül.)

- Az oktatási rendszer tartsa tiszteletben a szülők jogát és kötelességét, szabad kezet biztosítva számukra a gyermekeik megfelelő iskoláztatásának a megválasztásában, legyen az állami vagy magán intézményben, és az iskolában semmiféle ideológiai befolyásolás ne történjék a szülők akarata ellenére!

Le kell azonban szögeznünk, hogy a politika, a kormányzat csak kedvező feltételeket teremthet gyermekek vállalásához és felneveléséhez. Ez fontos dolog, de a gyermekvállalás egyéni döntés eredménye, és ebben a mentalitás a kulcskérdés. A közgondolkodás megváltoztatása pedig sokkal nehezebb, mint új rendelkezések

vagy gazdasági ösztönzők bevezetése. Mindez kiemeli a média, a társadalmi közösségek és az egyházak szerepét és felelősségét. Hadd idézzem végül Zlinszky Jánost, a magyar Alkotmánybíróság nemrég elhunyt tagját, a családok nagy szószólóját: "Családot, szeretetközösséget jog és törvény nem tud teremteni, csak a mi következetes értékrend szerinti életünk, vonzó családok példájának közvetítése a világ számára."« Vissza Vissza a lap tetejére

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár

Közelgő események

május 30.

Csongrád, nagycsaládos egyesület közösségi házának udvara

Gyermekmosoly, gyermeknapi rendezvény

Esemény
Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete

június 05.

Csongrád, nagycsaládos egyesület közösségi háza

Családok Nemzetközi Napja és Apák Napja

Esemény
Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete

augusztus 20.

Csongrád

Makk Marci IX. Nemzetközi Egészség- és Sportnap

Esemény
Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete