KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

Küldöttgyűlést tartott a hétvégén a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége

2018. május 14.

A Hotel Berlinben tartotta idén is az éves küldöttgyűlését a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége. Az eseményre a KCSSZ-tagszervezetektől 22, a Családlánc-mozgalom egyesületeinek képviseletében pedig több mint 40 küldött érkezett Budapestre. Közvetlenül a megnyitót megelőzően a küldöttek egyperces néma felállással emlékeztek meg a felvidéki SZAKC vezetőjéről, a május 6-án elhunyt Pogány Erzsébetről. A rendezvényt Beneda Attila család-és népesedéspolitikai helyettes államtitkár nyitotta meg. Beneda Attila beszédében elmondta, hogy a családokra továbbra is a társadalom legfontosabb építőelemeként tekint a kormány. A család- és gyermekbarát szellemiség térnyerése érdekében a jövőben is mindent megtesznek. A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy sokféle támogatással csökkentik a családok terheit és rengeteg olyan program megvalósulását segítik elő, amelyek szintén nagy segítséget jelenthetnek a mindennapi életben.


Pataki János elnök megköszönte Beneda Attila részvételét az eseményen, majd ismertette a küldöttgyűlés napirendi pontjait és javaslatot tett a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet aláírók személyére. A küldöttgyűlés levezető elnöknek Unger Gyulát, jegyzőkönyv-vezetőnek Csuzdi Józsefet, a jegyzőkönyv-hitelesítőknek pedig Németh Zoltánnét és Vári Ferencet választotta meg.

Elsőként Pataki János elnök számolt be a szövetség 2017-es tevékenységéről, valamint a 2018-as tervekről, a már szervezés alatt álló és a még csak körvonalazódó eseményekről, illetve a finanszírozás lehetőségeiről. A 2018-as év legfontosabb feladatai között az elnök kiemelte a Családok Éve programsorozat sikeres lebonyolítását és egy őszi, Kárpát-medencei demográfiai kongresszus megrendezését. Az elnök előterjesztette KCSSZ 2018-as szervezeti működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról szóló javaslatát. A küldöttgyűlés mindhárom elnöki előterjesztést elfogadta.

Tímár Judit FB-elnök beszámolt a KCSSZ 2017-es pénzügyi adatairól és helyzetéről, amelyekről a küldöttgyűlést megelőzően kiküldött Közhasznúsági Jelentésből a küldöttek már informálódhattak. A küldöttgyűlés a pénzügyi beszámolót elfogadta.  

Krizsán Vilmos elnökhelyettes írásos előterjesztésben kezdeményezte egy a KCSSZ középtávú stratégiájáért felelős munkacsoport felállítását és a stratégia megalkotását. A küldöttgyűlés a javaslatot elfogadta. A küldöttek abban állapodtak meg, hogy a munkacsoport az elnökség részvételével kezdi meg munkáját, majd a későbbi, témakörök szerinti jelölések és jelentkezések alapján szakértőkkel is bővül. Mivel a KCSSZ történetében számos stratégiai elképzelés született már, a küldöttgyűlés úgy döntött, hogy első lépésként az ezekből a tervezetekből kinyerhető és hasznosítható információkat kell összegyűjteni, rendszerezni. A stratégia elkészítésének határideje szeptember 28-a.

A küldöttgyűlés új tagszervezetek felvételéről is döntött. Két egyesület, az erdélyi Pro Agriensis Egriből és a Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete Kovásznáról a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségébe, míg a további négy jelentkező, a felvidéki Élő Zoboralja és a Mag Polgári Társulás Kolonról, illetve Kőhídgyarmatról, a vajdasági Aranykapu Művelődési Egyesület Adáról, továbbá az erdélyi Hiel Egyesület Berettyószéplakról a Családlánc-mozgalomba nyert felvételt. Öröm volt nézni és hallgatni a lelkes fiatal egyesületi vezetőket, akiknek csatlakozásával a KCSSZ-Családlánc átlagéletkora ismét jelentősen csökkent. Az új szervezetek vezetői abban is megerősítették a régi tagokat, hogy a KCSSZ eddigi munkájának komoly eredményei vannak: érdemes csatlakozniuk ehhez a patinás összefogáshoz. Arra kérték a küldötteket, hogy gondolkodjanak pozitívan, mindig a jó dolgokat, ne a negatívumokat hangsúlyozzák. Ezzel a gondolattal Radnainé Filep Ildikó egy szenvedélyes és lelkesítő felszólalásában szintén egyetértett.    

Horváth Laci bácsi jelezte, hogy az alapítványuk alapszabályzatának és a szervezet nevének módosítását követően a zentai Házas Hétvége Mozgalom is a KCSSZ-hez kíván csatlakozni.

Két felvidéki küldött, Hideghéthy Andrea és Pásztor Csaba rövid beszédükben megemlékeztek Pogány Erzsébetről: méltatták munkásságát, beszámoltak a somorjai gyászszertartásról, amelyen közel 3 ezren vettek részt, és megköszönték a KCSSZ és a Családlánc-mozgalom tagságának a számtalan formában megnyilvánuló együttérzést, amelyet a gyászoló család és a felvidéki magyarság felé kifejeztek. Hideghéthy Andrea beszámolt arról is, hogy a SZAKC soron következő közgyűléséig ő fogja ellátni a szervezet megbízott ügyvivői teendőit.

Radnainé Filep Ildikó, a debreceni Mosolyvirág vezetője egy információs adattár létrehozására tett javaslatot, amelyben minden, az egyesületek számára fontos cím, elérhetőség - iskoláké, szakpolitikusoké, szakértőké, kulturális egyesületeké, stb.. - megtalálható lenne. A kezdeményezést a küldöttgyűlés támogatta. Megvalósításából minden régiónak részt kell majd vállalnia, a munkát Unger Gyula koordinálja.

Csuzdi József titkár jelezte, hogy a tagdíjat hosszabb ideje nem fizető szervezetek lehetőséget kapnak arra, hogy a mulasztásukat pótolják, így megtarthatják tagságukat a szövetségben.

A rendezvény lezárásaként a küldöttek közösen elénekelték a Boldogasszony anyánk című dalt, a Régi Magyar Himnuszt.« Vissza Vissza a lap tetejére

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár