KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

Felvidéki beszámoló

2020. október 29.

Szétosztásra kerültek a Könyvet – otthonra program kötetei, amelyek a Szövetség a Közös Célokért társulás koordinálásával kerültek a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a Családlánc felvidéki tagszervezeteihez 2020 augusztus és szeptember hónapokban.

A szervezetek megkapták az adománylevelet, ami alapján a családoknak bemutatták a Könyvet - otthonra programot. A visszajelzések alapján a családok és gyerekek hálás szívvel fogadták a könyvadományokat, melyek között a család minden tagja talált magának olvasni és lapozgatni valót. A SZAKC társuláshoz beérkezett állásfoglalások szerint a 800 könyvcsomag olyan családokhoz került, ahol az olvasásnak még nagy hagyománya van. Ezek a családok nagy megbecsüléssel fogadták a könyveket.

Képekkel illusztrálva röviden összefoglaltuk a felvidéki tagszervezetek programmal kapcsolatos beszámolóit.

 

MÁNCSE

Pásztor Csaba vezetésével 150 család kapta meg az ajándékkönyveket Nagymácsédon, Vágán, Tartoskedden, Galántán, Nádszegen, Pereden és Félben. Mivel minden összejövetelt korlátoztak azért úgy döntöttek, hogy a körülményekhez alkalmazkodva kisebb csoportokba osztják szét az adományokat. A családok nagy örömüket fejezték ki, sok kisgyerek pedig már a helyszínen kibontotta a csomagot.  A MÁNCSE felajánlásából Erdős Péter a Petőfi Batári Társulás elnöke Királyfiakarcsán adta át a könyvcsomagokat.

  

 

 

 

Nagymagyari Kulturális Közösség – NAKK

A könyvet otthonra program keretében a NAKK könyvcsomagokat kapott Magyarország Kormányától az Emberi Erőforrások Minisztériuma közvetítésével. Egy - egy csomag négy - öt könyvet tartalmazott, így a megajándékozott családok minden tagja találhatott magának olvasni és lapozgatni valót. Az átadásra szeptember 16-án, szerdán délután került sor a NMTA udvarán álló NAPközis Téren, ahol egy rögtönzött fotókiállítás mutatta meg a NAKK tevékenységének néhány emlékezetes pillanatát. 

 

 

 

Komáromi Protestáns Nőegylet

Dicsőség, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek.  Róma:2/10

Hálás szívvel és a fenti igével köszönjük a csodálatos szép könyveket a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének és az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A megajándékozott családok nagy örömmel fogadták az ajándék könyvcsomagokat. A könyvek nagyobb része a tanévnyitó istentiszteleten a komáromi református templomban 2020.9.13-án került átadásra a 4, 3, 2, 1 gyermekes családoknak. Továbbá könyvekkel ajándékoztuk meg az egyházi fenntartású Csillag Óvoda nagycsaládos gyermekeit és a Mariánum Egyházi Iskolaközpont nagycsaládos tanulóit.

 

 

 

Pro Le- Ti polgári társulás

Szeptember 2-án és szeptember 9-én látogattak el a járás magyar tanítási nyelvű alapiskoláiba az adományozók. Utolsó helyszínükön, a pelsőci Dénes György Alapiskolában a szülők a Könyvet – otthonra program keretében Felvidékre érkezett könyvcsomagokat is átvették. Beke Beáta, a Pro Le- Ti polgári társulás elnöke ismertette az ajándék könyvcsomagokkal kapcsolatos információkat.

 

 

 

 

FECSKE – Nagycsaládos Egyesület

Köszönjük meghatódott és hálás nagycsaládjaink nevében is a szép könyvcsomagot, amelyből lelket meríthet kicsiny és nagy. Bízunk benne, hogy a kicsinyke, törékeny fecskéink új erőre kapnak a „zavaros vizeken “.

 

 

 

Csütörtökiek Szent Jakab Polgári Társulása

A Csallóközcsütörtöki Alapiskola magyar osztályainak tanulói nevében szeretném megköszönni a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének és a Családlánc felvidéki tagszervezetének, valamint falunk Szent Jakab Polgári Társulásának a szebbnél szebb könyveket, amelyeket tanulóink számára biztosítottak. Minden arra jogosult gyermek megkapta a maga kis könnycsomagját, az első tanítási napon. Nagyon örültek neki. Volt, aki türelmetlenül várta, hogy mikor csomagolhatja ki, nézheti meg az ajándékkönyveket. Voltak, akik csereberéltek egymás között, attól függően milyen volt az érdeklődési körük.

 

 

 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség a családos cserkészek számára jutatta el a könyvcsomagokat Felvidék magyarok lakta régióiba, Pozsonytól Nagykaposig. A családok többféle módon vehették át a könyvcsomagokat, egyrészt a Csallóközi Múzeumban megnyílt jubileumi cserkészkiállítás megnyitójakor, másrészt a dunaszerdahelyi székházban. Azoknak a családoknak, akiknek így nem volt módjuk átvenni, igyekeztünk személyesen elvinni vagy elküldeni cserkészvezetőink hálózatán keresztül. Összesen 50 könyvcsomagot osztottunk ki. A könyveket minden család örömmel fogadta, hálás szívvel köszönték az adományozóknak és nekünk, közvetítőknek is. :)

 

  

Kuckó Polgári Társulás

Az Észak-Komáromban működő Kuckó polgári társulás a kapott 10 könyvcsomagot a működésünk szűkebb régiójában osztotta szét olyan családoknak, akik többszörösen is megérdemelnek egy ilyen becses ajándékot. Mindenhol örömet okoztunk ezzel az adománnyal, az átvevő családok köszönettel fogadták el ezen értékes irodalmat. Az külön érdemes kiemelni, hogy a csomagok különböző válogatásokat tartalmaztak, így az összes helyen külön meglepetés volt azok tartalmát felfedezni átadás és felbontás után még nekünk átadóknak is. :) Ezúton is köszönjük az adományozó Magyar Kormánynak, hogy részesei lehettünk a projektnek és azok közvetítésével újabb örömet hozhattunk ezen családok mindennapjaiba.

 

 

 

Corvin Mátyás Alapiskola Szülői Szövetsége

A csomagok a két tanintézmény megnyitóján 2020.szeptember 2.-án lettek átadva. Mindenki nagy szeretettel fogadta a csomagokat. Az alistáli Corvin Mátyás alapiskola és a Református alapiskola tanulói hálásak az adományért.

 

 

 

Keresztény Ifjúsági Közösségek

Örömmel tölt el, hogy most, ebben a nehéz, bizonytalan időszakban is érezhetjük a felvidéki magyar családok, nagycsaládok felé nyújtott kezek ölelését. Meg szeretném köszönni a váratlanul kapott értékes könyvcsomagot, nagy volt az öröm és a meglepetés, hálásan köszönjük, hogy ránk is gondoltak.

 

 

 

VITA HUMANA

 Somorjában, a Felső-Csallóközben a gyermektábor alatt osztottuk szét a könyveket, amelyeket hálás szívvel köszönünk.

 

 

Kultúráért és Turizmusért Társulás

A társulásunk a XXII. Emese Udvarházi Napon osztotta szét a 40 könyvcsomagot, amely rendezvényre számos szülő és gyerkőc érkezett. A csomagokat már a helyszínen kibontották, nagy örömünkre érdeklődve lapozgatták és büszkén mutatták egymásnak a sok érdekes olvasnivalót. Köszönjük Hideghéthy Andreának, a SZAKC ügyvezető igazgatójának, hogy személyesen részt vett az átadási ünnepségen és képviselte a KCSSZ-t a rendezvényünkön.

 

 

FEMIT

A könyveket Dunaszerdahelyen vettük át az irodánkban, majd a gyerektábor záró programjának keretén belül osztottuk szét. A rendezvényre meghívtuk a táborlakó fiatalok szüleit is. A programon az ajándékba kapott könyveknek mindenki nagyra értékelte.

 

 

 

 

Carissimi Nonprofit Alap

Rácz Jolán beszámolója alapján a Marcelházi Keskeny Út Egyházi célszervezet és a Református Egyházközség, mint átvevő szervezet, a Carissimi alap révén 20 darab könyvcsomagot adott át a családjaiknak, amit hálásan köszöntek. Az átadásra az istentisztelet után, a parókia udvarán került sor, illetve 2-3 családot személyesen is meglátogattak és otthonukban ajándékozták meg a könyvekkel. Emellett a Carissimi Nonprofit Alap kuratóriumának tagja, Zupko Mária a füleki családoknak szervezte meg az ajándékkönyvek átadását.

 

A fentiek mellett további könyvcsomagok kerültek átadásra a kőhídgyarmati MAG Polgári Társulás gondoskodásában, Batka Péter vezetésével. A Jóindulat Polgári Társulás nevében Puss Sándor jezsuita szerzetes az alábbi gondolatokkal fejezte ki a családok köszönetét a könyvekért: „A Szentek életét olvasgatva, az építészettörténeti lexikonokat lapozgatva joggal merülhetne fel bennünk a kérdés: Lenni vagy birtokolni? Legyen egy szebb családi házunk vagy mi legyünk még szebb család? Közismert, hogy a férfiak inkább építkeznek, házakat alkotnak – míg a nők hivatása lakásokká alakítani a házat. Hellyé, ami elvarázsol, ahol jó lenni. Az már kevésbé tudatosul bennünk, hogy tanulhatunk elődjeink sikereiből. Ehhez elődjeink életrajzait, életregényeit érdemes nekünk is olvasgatnunk – miként a fenn idézett példák is mutatják. Ezúton szeretném megköszönni azon könyvcsomagokat, amelyekkel a Magyar Állam megajándékozott bennünket az idei őszi hónapokban, a hosszú téli esték szebbé tételének reményében. Tanuljunk meg újra olvasni, könyveket kézbe venni, belelapozni, beleolvasni… ezzel is rendszeresen újra offline állapotba helyezkedni.”

 

SZAKC

A Szövetség a Közös Célokért társulás, mint a KCCSZ felvidéki koordinátor szervezete igyekezett a Felvidék természetes tájegységein, régióiban működő civil szervezetekhez eljuttatni az ajéndékkönyveket. Ennek köszönhetően számos helyszínen osztották szét a könyvcsomagokat, köztük a felspőszeliben a Galánta és Vidéke Társulásnak, a nagykaposi Bodrogközért és Ung-vidékért Polgári Társulásnak, a feketenyéki Ifjúsági Sportszervezetnek, a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálatnak, a Martosi Hagyományőrző Egyesületnek, az Esterházy Akadémia növendékeinek, a Balogvölgyben a Rákóczi Szövetség Helyi szervezetének, a Palócföldön található kalondai Pro Kalondiensis Polgári Társulásnak, valamint a radványi Fiatalok Sportkörének. Egy-egy helyi beszámolót és képeket az alábbiakban meg is osztunk:

 

Radványkodók

Szétosztásra került a 30 darab könyvcsomag a csilizradványi kultúrházban. A gyerekek szüleik kíséretében érkeztek. Nagyon izgatottak voltak, hogy meg lettek ajándékozva. Rövid beszámolót tartottunk a programról. A gyerekek örömmel vették át a könyvcsomagot. Ez az esemény is újra összehozta őket egy kis időre.

 

Nagycétényi Magyar Óvoda

Nagycétényben, a Nyitrai járásban a 2020 tavaszán elkészült Magyar Óvoda önálló épületének ünnepélyes megnyitójára került sor szeptember 1-én. A megnyitón Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója az idei tanévben beíratott 14 gyermeknek és szüleiknek adta át a könyvcsomagokat, amelyeket hálás szívvel köszöntek.« Vissza Vissza a lap tetejére

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár

Közelgő események

december 21.

-
március 31.

február 01.

-
április 10.

Életmese - Pályázati felhívás

Esemény
„Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete