KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

A KMNE 2024-es májusa

2024. június 6.

2024. májusában megvalósuló programok a KMNE szervezésében:

Nagycsaládos házaspárok táncestjén - Zenés alkalom májusfaállítással, szerenáddal - 2024. május 1.

„Gyöngéden ölelj át és ringass, szerelem” – csendült fel szaxofonjáték és harmonikaszó kíséretében az örökzöld dallam, miközben a férfiak körbeállták a nemrég felállított májusfát. A zeneszó hallatára kis idő múlva megjelentek a hölgyek is, és

mosolyogva, örömteli arccal fogadták a meglepetést. Május elsejét írunk, és Beregardóban a Perényi Kultúrkúriában vagyunk, így nem véletlen, ha a házaspárok mostani táncestjét májusfaállítással, illetve szerenáddal tették emlékezetessé a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok (KMNE) jelenlévő férfitagjai.

 -    Szervezetük fontosnak tartja, hogy a családi programok mellett kifejezetten a házastársak számára is szervezzen bensőséges alkalmakat, hangsúlyozta a táncest egyik szünetében Szilágyi Gabriella ötletgazda, a KMNE alelnöke. – Erre pedig a tánccal, illetve a tánctanulással töltött idő maximálisan megfelel, hisz ilyenkor tudnak a párok egymás mozdulataira figyelni, egymásra mosolyogni. Férjemmel, Lászlóval a repertoárból ilyenkor közösségépítő körtáncokat veszünk elő. A moldvai csángóknál ezek ugyanúgy megtalálhatók, mint a görög, a skót, a belga vagy a zsidó folklórban. A lépések nem bonyolultak, könnyű őket megtanulni, a sikerélmény garantált. A jó érzést még inkább fokozza, hogy mindehhez közösségben jutunk el.

 -    Ha már május első napján kerül sor a házaspárok táncestjére, akkor kínálta magát az alkalom, hogy felelevenítsük az ehhez a naphoz kötődő népszokásokat – hangsúlyozta Tarpai József, a KMNE elnöke. – Tettük ezt abban a reményben, hogy gyerekeink majd követik példánkat. 

A helyszín biztosításáért a szervezők köszönetet mondanak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola irányítóinak.

Forrás:

Kovács Elemér

Karpatinfo.net

KMNE: édesanyák lelki délutánja a Perényi Kultúrkúriában - Testi-lelki töltekezés - 2024. május 2.

Boldog az a nő, akinek megadatott, hogy édesanya lehessen, aki gyermekáldásban részesülhet. Milyen nagy ajándék az, aki nem teherként, hanem áldásként tudja fogadni a gyermeket, a gyermekeket! A Biblia nem állít olyat, hogy minden asszonynak kötelessége anyának lennie. Ugyanakkor azt mondja, hogy akit az Úr megáld anyasággal, annak ezt a felelősséget nagyon komolyan kell vennie. Ebbe a felelősséghordozásba, a gyermekneveléssel járó feladatok végzésébe olykor elfáradhat a nő, de a nyakára kulcsolódó gyermekkezek, az ölelés, a puszi, a férj figyelmessége mindig új energiával töltik fel.

A Kárpátaljai Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) is évek óta szervez olyan programokat, amikor lehetőséget biztosítanak a testi-lelki töltekezésre. Teszik ezt anyák napjához közeledve is. Mint Szilágyiné Tóth Gabriellától, a KMNE alelnökétől megtudtuk, az első időkben alig 4-5 anyuka jelentkezett az anyák napi, kézműveskedéssel, beszélgetéssel egybekötött alkalmakra, az utóbbi pár évben viszont már annyi a jelentkező, hogy azt több helyszínen és több időpontban szervezik meg az anyák hete program keretében. Május másodikán a beregardói Perényi Kultúrkúriában – melyet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetése bocsátotta a nagycsaládosok rendelkezésére – közel száz anyuka jött el a számukra szervezett lelki délutánra.

A jelenlegi helyzetben, amikor sok családból hiányoznak a férfiak, még több feladat hárul a nőkre. Így talán most még inkább szükség van egy kis lelki-testi feltöltődésre, fogalmazott Szilágyiné Tóth Gabriella. Aki elmondta, hogy a következő héten két helyszínen – a nagyszőlősi és a beregszászi körzetben – két-két alkalommal is relaxációs fürdőzésre is sor kerül majd. A programfelelős annak a reményének adott hangot, hogy a mostani feltöltődés után az anyukák még boldogabban és jobb kedvvel végzik majd mindennapi feladatukat.

A program lelki feltöltődéssel vette kezdetét. Szemere Judit beregszászi lelkész ezúttal a gyermekért imádkozó Anna imáját (1Sám 1, 9–18) hozta a hallgatóság elé. „Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz”, azután „erős fogadalmat tett”: „egész életére az Úrnak adom”.  A lelkész annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az itt lévő asszonyok is imádkoztak a gyermekáldásért. S feltette a kérdést: vajon mi tudunk-e olyan szívből jövően hálát adni gyermekeinkért, azért, hogy Isten meghallgatta a mi imádságaink is? Amikor aggodalomra okot adó események zajlanak körülöttünk, vagy betegség idején tudunk-e úgy bízni Istenben, mint Anna? Tudunk-e teljes lényünket átjáró imádsággal az Úr előtt leborulni? Le tudjuk-e tenni gondjainkat Isten elé teljes hittel és bizalommal, és aztán tudunk-e felszabadultan menni tovább? Ahogy Anna. „Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca.”

A történetből tudjuk, Isten meghallgatta a bánatos lelkű Anna könyörgését, „fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta: Az ÚRtól kértem őt”. A mi imáink is meghallgatásra találnak, ha tiszta, alázatos szívvel és hittel mondjuk azokat.

A lelki töltekezés a továbbiakban játékos formában zajlott. Berghauer Olasz Emőke pszichológus, mentálhigiénés szakember, a beregszászi Rákóczi Főiskola docense ezúttal olyan önismereti és közösségépítő gyakorlatokat hozott, amelyek a tanév végéhez közeledve egyre inkább elfáradt anyáknak segít egy kicsit felpezsdíteni a mindennapjaikat. A résztvevők kiscsoportokban elmondhatták, hogy érzik magukat, milyen gondok foglalkoztatják, milyen örömeket élnek meg, vagy mi az, ami fárasztó tényező az életükben, s a szakember segített megtalálni a biztos pontot – a lelki önmagukat –, ahová mindig visszatérhetnek. Hogy ebből tudjanak táplálkozni, azért tenni is kell. Ez az alkalom pedig arra szolgált, hogy töltekezzenek, hogy közösen megtalálják a „megküzdési stratégiákat”, feltöltsék „energiatartályukat”, amiből aztán a mindennapokban meríthetnek.

Ezeket a játékos feladatokat, a beszélgetéseket a résztvevők szemmel láthatóan igencsak élvezték. Hisz a család, a gyermekek mellett legtöbbször háttérbe szorul, vagy egyáltalán nincs is énidejük. Az anyukák olykor hajlamosak elfojtani vágyaikat, mert számukra fontosabb a család, a társ, a gyerekek igényeinek teljesítése.

 

Nem igazán szánnak időt arra, hogy magukkal, saját vágyaikkal, az őket olykor marcangoló, lelkiismereti furdalást is okozó kérdésekkel foglalkozzanak. Ezúttal – a kapott feladatoknak köszönhetően – felfedezhették önmagukat is, elmondhatták félelmeiket, megoszthatták örömeiket, „kitehették” a bennük élő biztos otthon falára mindazt, amire büszkék. Tették mindezt felszabadultan, jókedvvel.

A közös vacsorával szervezett alkalom után valamennyien feltöltődve tértek haza szeretteikhez.

Forrás:

Kovács Erzsébet

Karpatinfo.net

 

Édesanyák hete a KMNE szervezésében Nagyszőlősön - 2024. május 7.

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) által megszervezett Édesanyák hete programsorozat második helyszíneként Nagyszőlősön gyűltek össze az édesanyák május 7-én. Azt megelőzően május 6-án szintén Nagyszőlősön közös fürdőzésen vettek részt.

Az egybegyűlteket Szilágyiné Tóth Gabriella, a KMNE alelnöke üdvözölte. Nagy örömét fejezte ki, hogy évről évre egyre több anyuka jelentkezik erre a programra.

Elmondta, hogy a kezdetekben csak néhány édesanya gyűlt össze, néhány éven belül pedig több száz anyuka vett részt az anyák napi programokon.

A rendezvény ünnepi vacsorával vette kezdetét.

                          

 

A program a testi és a lelki feltöltődés jegyében zajlott. Berghauer-Olasz Emőke pszichológus, mentálhigiénés szakember önismereti és közösségépítő játékokba vonta be a megjelenteket. Az édesanyák nagyon élvezték, ismerkedtek, megnyíltak egymás előtt. Olyan nők gyűltek itt össze, akiknek közösek a terheik, a gondjaik és az örömeik.

Talán senki sem érti meg a sokgyermekes családok problémáit annyira, mint a sorstársak. Itt lehetőség volt letenni a terheket, egymást biztatni, bátorítani. A barátságok hozzájárulhatnak a mentális egészséghez, ezért is érdemes összegyűlni, ismerkedni.

Forrás:

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával!

 

 

Gyalogtúrát szervezett a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete - 2024. május 18.

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) az év minden szakában változatos és színes programokkal kedveskedik tagcsaládjainak, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt feltöltődhetnek.

A tavaszi programok szinte kihagyhatatlan része a gyalogtúra, melynek során a családok felfedezhetik Kárpátaljai természeti szépségeit.

Május 18-án a KMNE tagcsaládjai a kisugolykai karszthídhoz látogattak el, mely az Uglya-Sirokoluzsanszki Természetvédelmi Területen található, ami az UNESCO világörökség része. A különleges természeti képződményhez csodás erdei útvonalon, napsütéses időben érhettek el a kirándulók.

Az út során a túrázók Horváth Zoltán túravezető segítségével megtekintették a Barátság-barlang bejáratát, valamint az Ukrajna Vörös Könyvében is szereplő foltos szalamandrával is találkoztak.

A szerpentines, meredek út végén a családok elérték a hatalmas karszthidat, mely szinte ámulatba ejtette a látogatókat. Rövid pihenő után a kirándulók a karszthíd tetejére is felmásztak, ahonnan páratlan kilátás nyílik a természetvédelmi területre.

A túra végén lehetőség nyílt Kisugolykán vásárolni a helyi termelők portékáiból, valamint egy pisztrángfarmot is meglátogattak a kirándulók.  

A program a Bethen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

 

Forrás:

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma

 

2024 első családi hétvégéje a Vadvölgy Panzióban - 2024. május 24-26.

Május 24-26. között került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének családi hétvégéje a Vadvölgy Panzióban. Családunk első alkalommal vett részt ilyen jellegű programon. Mindannyian izgatottan vártuk ezt a hétvégét. 

Miután megérkeztünk  elsőként a táj festői szépsége nyűgözött le minket.

A Vadvölgy Panzióban minden a családok kényelmét szolgálja, a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki megtalálta a számára legmegfelelőbb kikapcsolódási lehetőséget.

Az érkezést követően a családok egy ismerkedéssel egybekötött beszélgetésen vehettek részt.

Szombat délelőtt, a reggeli áhítat után vidám hangulatban folytatódott az ismerkedés, ahol még többet tudtunk meg egymásról. A délutáni program aktív pihenés, hegymászás formájában történt, amit mindenki nagyon élvezett, elsősorban a gyerekek.

Az esti fürdőzés szintén nagyon népszerű kikapcsolódásnak bizonyult a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt.

Itt azonban még nem ért véget a nap, vacsora után biliárdozással és sok beszélgetéssel töltöttük az időt.

Vasárnap reggeli után rövid áhítatot tartottunk, majd a bátrabbak, újra nekivágtak a hegymászásnak egy nehezebb terepen. Délután minden család élményekkel és barátságokkal gazdagodva, testileg és lelkileg egyaránt feltöltődve indulhatott haza.

Ezúton szeretném mindannyiunk nevében megköszönni a KMNE-nek, a szervezőknek és nem utolsó sorban a programfelelősünknek, Pocsa-Dóka Évának, hogy a rendkívül nehéz helyzet ellenére sem feledkeznek meg a családokról és ilyen remek alkalmakkal erősítenek, ösztönöznek minket kitartásra.

Demeter Judit

résztvevő

Köszönet a program megvalósulásáért az Act Alliance, a HEKS/EPER Romania és a Kárpátaljai Református Egyház támogatásának!

 

Görbüljön a bot! - horgászverseny a nagycsaládosoknál - 2024. május 25.

 “Nem fogtál semmit? Ne hidd! Ha élményért mész, mindig van kapás.” - ez különösen igaz volt a május 25-én zajló horgászversenyekre a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének szervezésében. Idén két helyszínen került sor az eseményre a nagy érdeklődésre való tekintettel. Összesen közel százhúsz fő vett részt a programokon.

Beregszászban a Tutu tó adott helyszínt a versenyzők számára. A 65 főből álló csapatból mindössze harminc fő mérettette meg magát a versenyen. A gyerekek és felnőttek is nagy izgalommal ültek a tó partján. Közben készült a finom halászlé.

A helyezettek a következőképpen alakultak:

  1. helyezett: Tar László és családja Forgolányból;
  2. helyezett: Ács Éva és családja Beregújfaluból;
  3. helyezett: Tarpai József és családja megosztva Birta Jánossal és családjával.

A helyezettek mellett egy különdíj is kiosztásra került, a Bigfish díj, amelyet Kovács Zalán Dániel kapott egy 4, 28 kg-os tőponty kifogásáért. 

Köszönjük a különdíj felajánlását, és a helyszín biztosítását Horváth Viktornak! A program zárása a finom halászlé volt, amelyet Birta János és családja  közösen készített. 

 

                   

Mindeközben Nagydobronyban is zajlott a horgászverseny, amelyre 14 család jelentkezett 55 fővel. A családok a Nagydobronyi Horgásztanyán mérték össze tudásukat, köszönjük a helyszín biztosítását Balogh Lászlónak!

A helyezettek így alakultak:

  1. helyezett: Bara László és családja Nagydobronyból;
  2. helyezett: Péter Viktor és családja Somból;
  3. helyezett: Barta Miklós és családja Dercenből.

A program zárása Nagydobronyban is a finom halászlé volt. Köszönet a szakácsnak, Gábor Sándornak, hogy mindenki jóllakottan térhetett haza!

A visszajelzések alapján elmondható, hogy a résztvevők jól érezték magukat. 

                           

Köszönjük a programfelelősöknek: Birta Jánosnak és Bara Évának, hogy családjukkal együtt vállalták a program szervezését, lebonyolítását!

Gratulálunk a nyerteseknek!

 « Vissza Vissza a lap tetejére

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár