KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

A KCSSZ története

 

1994 – A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) budapesti kongresszusán először fogalmazódik meg a Kárpát-medencei családok régiós szintű összefogásának lehetősége.

1996 – A Nagycsaládosok Országos Egyesületének vezetésével megalakul a közép- keleturópai családszervezetek első összefogása, a CEE FAMNET elnevezésű hálózat.

1997 – Benkő Ágota, a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő NOE vezetője javaslatot tesz a Kárpát-medencei családszervezetek első találkozójának megrendezésére.

1998 – Dobogókőn létrejön a Kárpát-medencei családszervezetek vezetőinek első találkozója, itt egyeztetnek először a későbbi szövetség alapítói.

Felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági és anyaországbeli családszervezetek részvételével   kongresszust rendeznek Gödöllőn.

1999 – Ebben az évben két alkalommal, tavasszal és ősszel is megrendezik a Kárpát-medencei          Családszervezetek és Családmozgalmak Szemináriumát. A későbbi alapítók ismét egyeztetnek az összefogás lehetséges formájáról és módjáról.

2000 – Gödöllőn ismét találkoznak a Kárpát-medencei családszervezetek, ahol a résztvevők szemináriumokon, képzéseken bővíthetik ismereteiket. A Határon Túli Magyarok Hivatala, a Transsylvania Karitász Egyesület és a NOE együttesen bátorítják, szorgalmazzák a határon túli szervezetek létrehozását. Egyre több családszervezet jelenti be megalakulását. A kezdeményezéseket a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a kapcsolatrendszerével és adminisztrációs segítségnyújtással egyaránt támogatja. A szervezetek küldöttei szándéknyilatkozatot írnak alá, amelyben elkötelezik magukat a szövetség megalapítása mellett. Kidolgozzák az új szervezet alapszabályát is.

2001 – A csongrádi bíróságon bejegyzik a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségét. Az akkor csatlakozó családegyesületek a rendes tagjai, az alapítványok pedig társult tagjai lettek a szövetségnek.

Zentán megalakul a Vajdasági Nagycsaládosok Szövetsége.

2002 – Magyar családszervezetek fórumot rendeznek Nyárádszeredán.

Magyar családszervezetek találkozót szerveznek Pécsett.

2003 – A KCsSz őszi tisztújító közgyűlésén a tagországokból érkezett 4-4 küldött megerősíti Benkő Ágotát az elnöki tisztségében, alelnöknek Krizsán Vilmost választják.

2004 – A Családszövetség az elmúlt időszakban sikeresen indult különböző informatikai és egyéb célú pályázatokon, ennek köszönhetően minden tagszervezet hozzájutott az online kapcsolattartáshoz szükséges számítástechnikai eszközökhöz.

Megalakul az Európai Nagycsaládosok Szövetsége. A Kárpát-medencei összefogás    csatlakozik a nemzetközi szervezethez. Az európai szövetség alelnöke Márki László, a NOE frissen megválasztott elnöke lett.

A Kárpát-medencei szövetség tovább erősödik: egyre több tagszervezet alakul és kéri felvételét a KCSSZ-be. A közvélemény is felfigyel a magyar családok összefogására, amit a szervezetek médiajelenlétének erősödése jelez.

2005 – A pénzügyi nehézségek ellenére, sikerül két szemináriumot is szervezni Nagykovácsiban.

A közgyűlés újabb két évre bizalmat szavaz a vezetésnek.

Pályázati forrásból erdélyi, felvidéki és anyaországbeli gyermekek táborozhatnak Szőlőskén. A lebonyolításban Buzogány Kati és a kistárkányi szervezet vett részt.

A családok közötti kapcsolatok egyre erősödnek: magyarországi és vajdasági családok látogatnak erdélyi családokhoz, a kézdivásárhelyiek pedig – Boldizsár Béla vezetésével – a Vajdaságban és Felvidéken portyáznak.

2006 – Tavasszal Orosházán megrendezésre kerül a Kárpát-medencei Családszervezetek és Családmozgalmak fóruma.

A Győrött megrendezett Családkongresszus az Európai Nagycsaládosok Szövetségének III. kongresszusa is egyben.

A csíkszeredai és a nyárádszeredai egyesületek vezetői családjuk kíséretében keresik fel a   szövetség egyesületeit. A zarándoklattal sikeresen hívják fel a közvélemény figyelmét a családi értékek fontosságára.

Ősszel szemináriumot rendeznek Nagykovácsiban.

2007 – Az októberi tisztújító közgyűlésen a tagság Török Ivánt elnökké, Dánél Sándort alelnökké választja meg.

A KCSSZ munkáját a NOE az alapítástól kezdve támogatja: az infrastruktúra kialakítása mellett a tagsága társadalmi munkával is segíti a Szövetséget. A 2001-ben indult kezdeményezés sokat köszönhet a Határon Túli Magyarok Hivatalának és az Illyés Közalapítványnak is.

2010 – A Szövetség közgyűlése két évre elnökké választja Sallay Terézt, az alelnökök Dr. Szabó Endre és Krizsán V. Vilmos lettek.

2012 – Május 11-én a Parlament épületében megalakul a Kárpát-medencei Családlánc-mozgalom. A kezdeményezés azért jött létre, hogy összefogja a Kárpát-medencei családok életével foglalkozó civil szervezetek munkáját.

A Családlánc-mozgalom november 9-én megtartja első konferenciáját. A találkozón 35 tagszervezet vesz részt.

2013 – A házasság februári hete alkalmából a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület   nagyszabású rendezvényen népszerűsíti a házasság intézményét. A Házasság hete lezárásaként a Szövetség egész napos rendezvényt tart az Országházban.

Az áprilisi küldöttgyűlésen a küldöttek Dr. Szabó Endrét elnöknek, Adorjáni Katalint (Életfa Egyesület, Kolozsvár) és Vári Ferencet (Nagycsaládos Egyesület, Kondoros) alelnöknek választják meg, és sor kerül az Alapszabály módosítására is.

Április 10-én a Családlánc-mozgalom találkozót és vezetőképzést tart Budapesten.

A Szövetség tagszervezetei családi napokkal, táborozásokkal teszik emlékezetessé a nyári szünidőt a gyerekek és a szülők számára.

Szeptemberben az Állami Operaház társulata ingyenes előadáson lát vendégül határon túli családokat.

2014 – Egyre több tagszervezet szervez rendezvényeket a „Házasság hete” megünneplésére.

Budapesten, 400 határon túli és 200 anyaországi család részvételével az Országházban konferenciát rendeznek „Családban él a nemzet” címmel.

Márciusban és a Nemzeti Színház határon túli családokat lát vendégül: ingyenes előadáson a János vitéz című darabot tekinthetik meg a résztvevők.

Szeptemberben az Operaház ingyenes balettelőadáson lát vendégül határon túli magyar családokat.

2015 – A júniusi küldöttgyűlésen a küldöttek Pataki Jánost választják a Szövetség elnökévé. Az alelnökök Adorjáni Katalin (Erdély) és Török Dénes (Kárpátalja) lettek. Dr. Szabó Endre a Szövetség tiszteletbeli elnöke a továbbiakban a KCSSZ európai uniós és nemzetközi tevékenységében vállal vezető szerepet. Szövetségünk tagszervezeteivel, családlánc szervezeteivel több színvonalas kapcsolatépítő, hagyományőrző programot szervezett. A család, gyermekvállalás témakörökben régiós képzéseket támogattunk.
Az I. Budapesti Demográfiai Fórumra 200 magyar és határon túli családot delegáltunk.
Nemzetközi programunk keretében „A családok jövője – a jövő családjai” c. konferenciát szerveztünk Brüsszelben.  A Salt Lake City-ben megrendezésre került Család Világkongresszuson Szövetségünk tagjai vettek részt.
2016 – A március 20-I küldöttgyűlésen – Török Dénes alelnök lemondása miatt – Krizsán Vilmost (Vajdaság) a VANCSESZ elnökét választották alelnöknek. Az EMMI 2016-2017. évi támogatásából családos táborokat, ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényeket szerveztünk, ahol a cél továbbra is a magyar nyelv, a magyar hagyományok őrzése volt a cél.
Felvidéken az első magyar nyelvű lelki segély telefonszolgálatot sikerült beindítani.
Nemzetközi programunk keretében februárban az I. Európai Ifjúsági Találkozó került megrendezésre európa több országa fiataljainak részvételével a Parlamentben. Ez a program október hónapban Brüsszelben folytatódott a II. Európai Ifjúsági Munkatalálkozó keretében.
A nemzetközi program részeként Rigában, Tallinban, Moszkvában kultúrális programok keretében hívtuk fel a család szerepének fontosságára. Az Erzsébet tábor Kft. együttműködésével határon túli nagycsaládosoknak biztosítottunk nyári táborozást.
Az EMMI-vel decemberben megkötött Támogatási Okirat alapján a határon túli családszervezetek fejlesztésére, közösségi terek, játszóházak kialakítására nyújtott támogatást Szövetségünk részére.
2017 – A határon túli családszervezetek fejlesztésére, közösségi terek, játszóházak kialakítására nyújtott támogatásból 22 tagszervezetünk különböző régiókban hoztak létre, vagy újítottak fel közösségi tereket, alakítottak ki játszótereket, vásároltak eszközöket, játékokat stb.
A Házasság Hete rendezvénysorozat részeként 2017-ben is a Parlamentben szerveztünk konferenciával egybekötött családi napot.
Májusban a Családok Budapesti Világtalálkozója rendezvénysorozaton vettünk részt tagszervezeteinkkel. A nemzetközi projekt keretében ezen a rendezvénysorozaton az Európai Ifjúsági Találkozó workshopon, konferencián vett részt. A júniusi tusványosi szabadegyetemen kerekasztalbeszélgetést szerveztünk “A családok jövője, a jövő családjai a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetsége nemzetközi projektjének fényében” címmel. 2017. év októberében Varsóban a 4. EYW konferncia megrendezésére került sor. 2017. decemberében az Európai Parlamentben részt vettünk “Első a család? –A mai fiatalok dillemája” címmel rendezett közös konferencián. Tagszervezeteink az EMMI által nyújtott 30 mullió forint támogatásból adventi rendezvényeket, őszi találkozókat rendeztek meg.
Muzslyán a Szövetség őszi találkozóján a Szövetség jövőbeni terveiről tartott konferenciát.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 100.000.000.- Ft-tal támogatta Szövetségünk határon túli tagszervezeteinek közösségi tér kialakítását, felújítását, játszóterek létrehozását. A cél a határon túli civil családszervezeteknél olyan közösségi tér kialakítása, ahol kulturált körülmények között végezhessék munkájukat, szervezhessenek céljuknak megfelelő programokat.
Vajdaságban Muzslyán, Zentán, Nagybecskereken játszótér épült. Adán a közösségi terek felújítását támogattuk, valamint a Péterrévi nyári foglalkoztató építési munkálatait. Szabadkán közösségi tér kialakítására nyílt lehetőség. Felvidéken Somorján a Vita Humana központ kialakítására, Pozsonyban regionális központ létrehozására, Dunaszerdahelyen és Lekenyén a közösségi tér felújítására nyertek el szervezeteink támogatást. Pereden a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete alakított ki információs központot a határon túli magyar családok részére. Nagymegyeren új cserkészközpont épült a támogatás keretében.
Kárpátalján a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat sérült gyermekeknek kialakított speciális játszóteret épített. Közösségi tér kialakítására nyílt lehetőség Beregszászon, illetve felújítási munkálatokra jutott a támogatásból.
Erdélyben Csíkszeredában a Csíki Anyák Egyesületének játszótéri elemek megvásárlására nyílt lehetősége. A Hargita megyei Mozgássérültek Egyesülete a mozgássérült gyermekek speciális játszóterének kialakítására használta fel a támogatást. Kolozsvári egyesületünk a közösségi terének felújítási munkálatait, illetve mobil játszótér építését tudta megvalósítani a támogatásból. Köröstárkányon és Segesváron szórványközpont kialakítására, Réven a közösségi központ felújítására fordították a támogatást.
2018 – A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Betheln Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. támogatásával február 17-én rendezte meg hagyományos családi napját az Országházban. A Kárpát-medencei Családi Nap idén a „2018, A KÜLHONI CSALÁDOK ÉVE” elnevezésű programsorozat eseményeként került megszervezésre. A rendezvényre több száz magyar család érkezett a Kárpát-medencéből. A programok összeállításánál a szervezők a résztvevő felnőttek és gyermekek igényeire egyaránt figyeltek. A közügyek iránt érdeklődő szülők, nagyszülők és fiatalok számára a Felsőházi teremben „A magyar családok jövője a Kárpát medencében” címmel tartottak konferenciát.
. Az év legfontosabb eseményei a Családok éve programokhoz és a Kárpát medencei demográfiai konferenciasorozathoz kötődnek. A határon túli magyarság Magyarország több nagyvárosában kapott fontos bemutatkozási lehetőségeket a Családok éve 2018 elnevezésű kezdeményezésnek köszönhetően. Csongrádon a vajdasági, Nyíregyházán a kárpátaljai, Debrecenben az erdélyi, Mosonmagyaróváron pedig a felvidéki magyar családok léphettek fel – helyszínenként több ezer érdeklődő előtt - színes, kulturális programokkal.
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, a FEMIT Polgári Társulás és a SZAKC közös szervezésében november végén, Dunaszerdahelyen került sor az első Kárpát-medencei Demográfiai Konferenciára. Az eseményen elhangzott felszólalások a közösségi szerveződések szerepének fontosságát hangsúlyozták a társadalmi problémák megoldásában.
A KCSSZ 2018-ban több mint száz Kárpát-medencei rendezvény kitalálásban és megszervezésében vett részt. Természetesen a Szövetségnek számos saját kezdeményezésű programja volt, azonban a rendezvények többségét a tagszervezetek szervezték.
2019 - A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége idén is megrendezte hagyományos családi napját az Országházban. A 2019. február 16-án megvalósult eseményre több száz magyar család érkezett a Kárpát-medencéből. A rendezvényt Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, valamint Pataki János, a KCSSZ elnöke nyitotta meg. A találkozó fővédnöke Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.
A Felsőházi Teremben került megrendezésre a II. Kárpát-medencei Demográfiai Konferencia. Amíg a felnőttek fontos demográfiai kérdésekkel foglalkoztak, a gyerekek az Országház patinás termeiben bábelőadásokkal, népi játékokkal, zenékkel és táncokkal ismerkedhettek. A parlamenti programok végeztével a gyermekes családokat a Fővárosi Nagycirkusz egy délutáni és egy esti előadáson látta vendégül, akik pedig komolyabb időtöltésre vágytak, ingyenes múzeumlátogatásokon vehettek részt.
EMMI támogatásból a családok és párválasztás előtt álló fiatalok régiós képzésére, pozitív családbarát üzenetekkel történő megszólítására számos programot szerveztünk.
Immár 11. alkalommal rendeztük meg a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesületével közösen az „Életmese” pályázat díjátadóját a Parlamentben. A kezdeményezéssel a civil szervezet a családi élet szépségeire, értékeire kívánja felhívni a közvélemény figyelmét.
Szövetségünk a felvidéki Szövetség a Közös Célokért szervezettel közösen három szakmai fórumot szervezett az önkéntesség szerepéről a Martosi Szabadegyetemen. Márton Zuszsanna a Szövetségünk elnöke az általa vezetett szervezet fő küldetésének tartja a vegyes házasságban élők ösztönzését a magyarságuk megtartásában.
A Szövetség őszi küldöttgyűlését Kárpátalján, Makkosjánosiban tartotta meg, ahol tagfelvételről, a Szövetség jövőjéről, további céljairól döntött a tagság. Több száz Kárpát-medencei családot látott vendégül az Erkel Ferenc Színház – Határtalan opera címet viselő kezdeményezésnek köszönhetően. A FICSAK szokásos adventi jótékonysági vásárára a tagszervezetek felajánlásaival a kézműves termékekből szép bevétellel tudott Szövetségünk hozzájárulni az adománygyűjtő akcióhoz. A vásár színvonalas műsorát a Szatmárból és Vajdaságból érkező szereplők is növelték.
Szövetségünk 2019-ben is több közös rendezvényt is szervezett a tagszervezetekkel.
Így Vajdaságban a nemzeti összetartozás családi napját, Házasság Hete programokat, a kishegyesi családi klub beindítását, adventi rendezvényeket tudtunk közösen rendezni. Kárpátalján gyermekek erdélyi kirándulását, lovastábor megrendezését szerveztük meg. Felvidéken nyári táborokat, Házasság hete programokat,családi sportnapot szerveztünk. Erdélyben a VIII. séta a szoptatásért eseményt, családi napokat, a hagyományos Küküllőmenti sokadalmat, Szamosháti fesztivált Egriben, adventi rendezvényeket tartottunk közösen.
Tusványoson hagyományosan képviselte magát Szövetségünk. „A védőnői ellátás lehetőségei otthon és itthon címmel kerekasztal-beszélgetést szervezett Szövetségünk a Csíki Anyák Egyesületével közösen.
Magyarországi rendezvényeink között a Mosonmagyaróvári Életfa Nagycsaládosok Egyesülete 30 éves születésnapját ünnepeltük meg közös rendezvénnyel. A hagyományos csongrádi Makk Marci sport és családi nap, a debreceni Életmese felolvasó is illusztrációs verseny, Márton-napi rendezvény Orosházán, a nyíregyházi tagszervezetünk 30 éves születésnapja, Házasság Hete rendezvény Pécsen programok kerültek megrendezésre.

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár